Groengebied Terhagen Boom

Stand van zaken

De eerste documenten voor de opmaak van het PRUP, de start- en procesnota, zijn klaar. Daarin staat wat we met het PRUP willen bereiken en hoe we het PRUP opmaken. We zetten daarbij volop in op natuurbeleving in het groengebied en schrappen de mogelijkheid om een golfterrein aan te leggen. We laten uitdrukkelijk geen camping en geen grootschalige hoogdynamische recreatie toe. Wat wel kan, is uitrusting in functie van wandelen, fietsen, spelen en natuurbeleving, bijvoorbeeld picknicktafels of een infobord. Aan de Kapelstraat voorzien we een kleine zone voor lokale recreatie, bijvoorbeeld als nieuwe locatie voor de visclub of een jeugdvereniging. Die locatie is bewust gekozen omdat je die bereikt zonder door het bos te rijden. 

Publieke raadpleging

Tijdens de publieke raadpleging, die loopt van 14 juni tot en met 12 augustus 2021, kan iedereen zijn of haar mening geven over de start- en procesnota van het PRUP Groengebied Terhagen Boom. We organiseren ook een infomarkt op woensdag 23 en donderdag 24 juni 2021. Je leest daar op posters een samenvatting van de nota’s en je kunt nadien vragen stellen aan de projectmedewerkers. Om de infomarkt te bezoeken, moet je op voorhand een tijdslot reserveren.

Start- en procesnota

Je kunt beide documenten hieronder downloaden of een papieren versie gaan inkijken op deze locaties:

  • provincie Antwerpen, dienst Ruimtelijke Planning, Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen (tel. 03 240 66 23);
  • gemeentebestuur van Boom, dienst Omgeving, Antwerpsestraat 44, 2850 Boom (tel. 03 880 18 50);
  • gemeentebestuur Rumst, dienst Omgeving, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst (tel. 03 880 00 60).
PRUP Groengebied Terhagen Boom: situering op luchtfoto
Situering op luchtfoto

Hoe reageren?

Schriftelijk van 14 juni tot en met 12 augustus 2021 op één van de volgende manieren:

  • per e-mail aan ruimte@provincieantwerpen.be;
  • online met het digitale inspraakformulier;
  • per brief (aangetekend verzenden of tegen ontvangstbewijs afgeven) aan:
  • provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • gemeentebestuur Boom, dienst Omgeving, Antwerpsestraat 44, 2850 Boom;
  • gemeentebestuur van Rumst, dienst Omgeving, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst;
  • tegen ontvangstbewijs afgeven op de infomarkten van 23 en 24 juni 2021.

Volgende stappen

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vragen we het advies van de betrokken gemeenten en verschillende instanties. De adviezen en de reacties uit de publieke raadpleging gebruiken we om de startnota verder uit te werken tot een scopingnota. Later, in de fase van het ontwerp-PRUP kun je via een openbaar onderzoek opnieuw je mening geven over het concreet uitgewerkte plan. Pas daarna komen we tot een definitief PRUP dat de voorschriften voor toekomstige omgevingsvergunningen bepaalt.

Bodemsanering

Het PRUP gaat niet over de noodzakelijke bodemsanering van de kleiputten. Het gaat over de bestemming en de functie van het gebied: waarvoor en op welke manier mag het gebruikt worden. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen coördineert de bodemsanering van de kleiputten. Het gebied valt min of meer samen met het plangebied van dit PRUP. Je leest meer over de bodemsanering op www.kleiputtenterhagen.be