Groengebied Terhagen Boom

Stand van zaken

De eerste documenten voor de opmaak van het PRUP, de start- en procesnota, zijn klaar. Je kunt ze hieronder downloaden. Er staat in wat we met het PRUP willen bereiken en hoe we het PRUP opmaken.

We zetten volop in op natuurbeleving in het groengebied en schrappen de mogelijkheid om een golfterrein aan te leggen. We laten uitdrukkelijk geen camping en geen grootschalige hoogdynamische recreatie toe. Wat wel kan, is uitrusting in functie van wandelen, fietsen, spelen en natuurbeleving, bijvoorbeeld picknicktafels of een infobord. Aan de Kapelstraat voorzien we een kleine zone voor lokale recreatie, bijvoorbeeld als nieuwe locatie voor de visclub of een jeugdvereniging. Die locatie is bewust gekozen omdat je die bereikt zonder door het bos te rijden. 

Publieke raadpleging

Tijdens de publieke raadpleging, die liep van 14 juni tot en met 12 augustus 2021, kon iedereen zijn of haar mening geven over de start- en procesnota van het PRUP Groengebied Terhagen Boom. We organiseerden een infomarkt op woensdag 23 en donderdag 24 juni 2021 waar je op posters een samenvatting van de nota’s las en vragen kon stellen aan de projectmedewerkers. De posters en het verslag van die infomarkt kun je hieronder downloaden.

PRUP Groengebied Terhagen Boom: situering op luchtfoto
Situering op luchtfoto

Volgende stappen

Tegelijkertijd met de publieke raadpleging vroegen we het advies van de betrokken gemeenten en verschillende instanties. De adviezen en de reacties uit de publieke raadpleging gebruiken we nu om de startnota verder uit te werken tot een scopingnota. Later, in de fase van het ontwerp-PRUP kun je via een openbaar onderzoek opnieuw je mening geven over het concreet uitgewerkte plan. Pas daarna komen we tot een definitief PRUP dat de voorschriften voor toekomstige omgevingsvergunningen bepaalt.

Bodemsanering

Het PRUP gaat niet over de noodzakelijke bodemsanering van de kleiputten. Het gaat over de bestemming en de functie van het gebied: waarvoor en op welke manier mag het gebruikt worden. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen coördineert de bodemsanering van de kleiputten. Het gebied valt min of meer samen met het plangebied van dit PRUP. Je leest meer over de bodemsanering op www.kleiputtenterhagen.be