Inspraakformulier

 
 
*

Bezorg jouw reactie ten laatste op 12 augustus 2021 op één van de volgende manieren:

  • door het invullen en indienen van het bovenstaande inspraakformulier;
  • per e-mail aan ruimte@provincieantwerpen.be;
  • per brief (aangetekend verzenden of tegen ontvangstbewijs afgeven) aan:
  • provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Ant-werpen;
  • het gemeentebestuur van Boom, dienst Omgeving, Antwerpsestraat 44, 2850 Boom;
  • het gemeentebestuur van Rumst, dienst Omgeving, Koningin Astridplein 12, 2840 Rumst;
  • tegen ontvangstbewijs afgeven op de infomarkt van 23 en 24 juni 2021.

 

Privacy beleid

Je bent niet verplicht om op het inspraakformulier je persoonlijke gegevens in te vullen. Doe je het toch, dan respecteren we jouw privacy. Jouw persoonlijke gegevens en reacties op dit formulier gebruiken we alleen in het kader van de publieke raadpleging over de startnota van het PRUP Groengebied Terhagen Boom. Meer informatie vind je op de pagina met het privacy beleid van de provincie Antwerpen.