Kleiputten Terhagen in Boom en Rumst

Om de huidige bestemming als golfterrein te wijzigen, is een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) nodig. Een PRUP bepaalt waarvoor je een omgevingsvergunning kan krijgen en waarvoor niet. Bijvoorbeeld: een PRUP kan vastleggen waar recreatie is toegelaten of welke plekken voor bos worden gereserveerd. Een PRUP komt altijd tot stand met inspraak van de bevolking. 

Stand van zaken

Het studiebureau Witteveen+Bos werkt mee aan de opmaak van het PRUP voor de kleiputten. De deskundigen werken momenteel aan de eerste documenten, namelijk de proces- en startnota. Die beschrijven hoe het planproces wordt aangepakt en welke mogelijkheden we overwegen. Zodra de nota's klaar zijn, publiceren we ze op deze webpagina. Zo kan iedereen ze inkijken en erop reageren.

Alle informatie over de sanering van de kleiputten lees je op www.kleiputtenterhagen.be.

Foto Kleiputten Kraan