Kleiputten Terhagen in Boom en Rumst

Om de huidige bestemming als golfterrein te wijzigen, is een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) nodig. Een PRUP bepaalt waarvoor je een omgevingsvergunning kan krijgen en waarvoor niet. Bijvoorbeeld: een PRUP kan vastleggen waar recreatie is toegelaten of welke plekken voor bos worden gereserveerd. Een PRUP komt altijd tot stand met inspraak van de bevolking. 

Stand van zaken

Op 6 juni 2019 werd de opmaak van het PRUP gegund aan studiebureau Witteveen+Bos. De deskundigen zijn ondertussen volop aan het schrijven aan de documenten. De eerste stap bestaat uit het opmaken van een proces- en startnota. Die beschrijven hoe het planproces wordt aangepakt. Zodra ze klaar zijn, worden deze documenten hier gepubliceerd, zodat iedereen erop kan reageren. Je verneemt later hoe je dit doet.
Meer nieuws over de kleiputten kan je lezen op website www.kleiputtenterhagen.be.

Foto Kleiputten Kraan