Kleiputten Terhagen in Boom en Rumst

Luchtfoto van het gebied - Copyright Provincie Antwerpen

Iedereen kon de voorbije maanden suggesties geven voor het gebruik en de inrichting van het gebied na de sanering. Hierover kan je alles lezen op de website www.kleiputtenterhagen.be.

Om de huidige bestemming als golfterrein te wijzigen, is een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) nodig. Een PRUP bepaalt waarvoor je een omgevingsvergunning kan krijgen en waarvoor niet. Bijvoorbeeld: een PRUP kan vastleggen waar recreatie is toegelaten of welke plekken voor bos worden gereserveerd. Een PRUP komt altijd tot stand met inspraak van de bevolking. 

Stand van zaken

De eerste stap in de opmaak van een PRUP bestaat uit het opmaken van een proces- en startnota. Die beschrijven hoe het planproces wordt aangepakt. Zodra ze klaar zijn, worden deze documenten hier gepubliceerd, zodat iedereen erop kan reageren. Je verneemt later hoe je dit doet.