Kloosterveld en De Zwaan

We zoeken naar een optimale invulling van de bedrijventerreinen waarbij de aanwezige bedrijven kunnen uitbreiden en tegelijkertijd ook nieuwe bedrijven welkom zijn, en dit binnen de beschikbare ruimte. We willen meer doen met minder ruimte waarbij bedrijven hun ruimte behouden maar niet noodzakelijk hun locatie. Pas als het noodzakelijk blijkt voor een optimale inrichting van het gehele economische aanbod, duiden we bijkomende ruimte voor bedrijven aan.

We onderzoeken ook wat de impact op omgevingsfactoren zoals mobiliteit, natuur ed. is en wat er nodig is om die impact te minimaliseren. De verkeersproblemen en het versterken van de natuur in de omgeving vormen belangrijke aandachtspunten. Mogelijkheden rond waterbuffering en de hermeandering van de Laarse Beek worden onderzocht. Maar ook de recente plannen voor de Struikfood-site worden afgestemd op de ruimere ontwikkelingsmogelijkheden. 

Samenwerking

We werken in dit pilootproject nauw samen met de gemeenten Brasschaat, Brecht en Schoten, en de Vlaamse overheid. De aanwezige bedrijven, omwonenden, landbouwers en plaatselijke verenigingen nodigen we uit om hun kennis en mening te delen. Zij kennen de omgeving en wat er dagelijks gebeurt immers het beste. 

Stand van zaken

Het project staat nog in de startblokken. Er is een studiebureau aangesteld en we bekijken nu hoe we het concreet aanpakken.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte over dit project? Abonneer je dan op de nieuwsbrief 'Kloosterveld en De Zwaan' via onderstaande knop. Je ontvangt een eerste mailtje om je inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen.  Daarna ontvang je de nieuwsbrief bij elke nieuwe stap in het project.

Luchtfoto bedrijventerreinen Kloosterveld en De Zwaan, woonkern, landbouwgebied, snelweg E19 en E10-plas
Luchtfoto bedrijventerreinen Kloosterveld en De Zwaan, woonkern, landbouwgebied, snelweg E19 en E10-plas

Achtergrond

De opmaak van dit PRUP is een pilootproject na het provinciale onderzoek over ‘Ruimte en Bedrijvigheid’ en kadert in de opmaak van een nieuw Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Dat nieuwe beleidsplan zal uiteindelijk het huidige Ruimtelijke Structuurplan Provincie Antwerpen vervangen.

Dit project is een samenwerking tussen de dienst Ruimtelijke Planning en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen.