Afbakening winkelvrije en winkelarme zones N10

De laatste jaren werd het steeds drukker op en rond de N10 tussen Lier en Heist-op-den-Berg. Die gewestweg heet op dit traject door Lier, Putte, Berlaar en Heist-op-den-Berg, ook Aarschotsesteenweg, Aarschotsebaan en Liersesteenweg. Er kwamen meer winkels, bedrijven en woningen, wat leidde tot inname van open ruimte en tot extra auto- en vrachtverkeer. Tegelijkertijd kwam er in de dorpskernen steeds meer leegstand. Om de N10 wat ademruimte te geven, duiden we met dit PRUP winkelvrije en winkelarme zones aan. Een PRUP bepaalt de bestemming van een gebied en daarmee ook de voorschriften om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Stand van zaken

De eerste documenten om het PRUP op te starten zijn klaar: In de startnota staat wat we met het PRUP willen bereiken, in de procesnota hoe we het PRUP opmaken. Je kunt beide nota's hieronder downloaden. Tijdens de publieke raadpleging, van 14 september tot en met 12 november 2020, kon iedereen er zijn of haar mening over geven. We vroegen ook advies aan allerlei instanties. Momenteel verwerken we de ontvangen reacties en adviezen.  

Op de hoogte blijven?

Abonneer je dan op de nieuwsbrief over dit PRUP via onderstaande knop. Je ontvangt een eerste mailtje om je inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen. Daarna ontvang je de nieuwsbrief bij elke nieuwe stap in het project. Je verneemt ook alles over hoe en wanneer je jouw mening kunt geven.

Baanwinkels en gemeenten op één lijn

Naast de opmaak van dit PRUP zijn er ook nog andere acties om de N10 meer (adem)ruimte te geven. Bijvoorbeeld het stimuleren van de detailhandel om zich te (her)vestigen op multimodaal bereikbare locaties. Alle acties om de N10 weer (adem)ruimte te geven, zijn het resultaat van een intergemeentelijke en interprovinciale visie uit het project ‘Baanwinkels en gemeenten op één lijn’. Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bundelden de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant met de betrokken gemeenten de krachten. Ze gebruikten de N70 van Antwerpen naar Gent en de N10 van Lier naar Aarschot als modelsteenwegen. Samen ontwikkelden ze een visie over de ideale locatie van baanwinkels op verbindingswegen.

Foto van de verbindingsweg N10 waarop auto's voorbij grote winkels rijden