PRUP Afbakening winkelvrije en winkelarme zones N10

Aanpak

Een PRUP bepaalt de bestemming van een gebied en daarmee ook de voorschriften om een omgevingsvergunning aan te vragen. De provincie Antwerpen houdt de pen vast en werkt nauw samen met de gemeentebesturen van Lier, Putte, Berlaar en Heist-op-den-Berg. We reiken ook de hand aan de omwonenden, de betrokken handelszaken en geïnteresseerden.

Op de hoogte blijven?

Abonneer je dan op de nieuwsbrief over dit PRUP via onderstaande knop. Je ontvangt een eerste mailtje om je inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen. Daarna ontvang je de nieuwsbrief bij elke nieuwe stap in het project. Je verneemt ook alles over hoe en wanneer je jouw mening kunt geven.

Achtergrond

De N10 was oorspronkelijk een verbindingsweg tussen Lier en Aarschot met daarop vooral doorgaand verkeer. Doorheen de jaren kwamen er meer en meer winkels, bedrijven en woningen en daarmee nam ook het auto- en het vrachtverkeer toe. Die verhoogde verkeersdruk leidt tot meer files en ongevallen. Door de ontwikkelingen langs de weg verdwijnt de groene ruimte. Daarnaast verdwijnen de winkels uit de kernen. Naast de opmaak van dit PRUP zijn er ook nog andere acties om de N10 meer (adem)ruimte te geven. Bijvoorbeeld het stimuleren van de detailhandel om zich te (her)vestigen op multimodaal bereikbare locaties.

Alle acties om de N10 weer (adem)ruimte te geven, zijn het resultaat van een intergemeentelijke en interprovinciale visie uit het project ‘Baanwinkels en gemeenten op één lijn’. Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) bundelden de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant met de betrokken gemeenten de krachten. Ze gebruikten de N70 van Antwerpen naar Gent en de N10 van Lier naar Aarschot als modelsteenwegen. Samen ontwikkelden ze een visie over de ideale locatie van baanwinkels op verbindingswegen.

Foto van de verbindingsweg N10 waarop auto's voorbij grote winkels rijden