Inspraakformulier

 
 
*

Bezorg jouw reactie ten laatste op 12 november 2020 op één van de volgende manieren:

 • door het invullen en indienen van het bovenstaande inspraakformulier;
 • per e-mail aan ruimte@provincieantwerpen.be;
 • per aangetekende brief aan of tegen ontvangstbewijs bij:
  • de deputatie van de provincie Antwerpen, Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Ant-werpen;
  • het gemeentebestuur van Lier, Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier;
  • het gemeentebestuur van Putte, Gemeenteplein 1, 2580 Putte;
  • het gemeentebestuur van Berlaar, Markt 1, 2590 Berlaar;
  • het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg, Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg;
 • aan een vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen tijdens één van de infomarkten: op 2 oktober 2020 in Lier, op 7 oktober 2020 in Putte, op 8 oktober 2020 in Heist-op-den-Berg en op 15 oktober 2020 in Berlaar.

Privacy beleid

Je bent niet verplicht om op het inspraakformulier je persoonlijke gegevens in te vullen. Doe je het toch, dan respecteren we jouw privacy. Jouw persoonlijke gegevens en reacties op dit formulier gebruiken we alleen in het kader van de publieke raadpleging over de startnota van het PRUP Afbakening winkelvrije en winkelarme zones N10. Meer informatie vind je op de pagina met het privacy beleid van de provincie Antwerpen.