Regionale Ontsluiting Geel bis

Luchtfoto N18 van Sint-Dimphna naar Dessel
Luchtfoto N118, Sint Dimphna

De belangrijkste conclusie van de studie was dat het verkeer op de N18 meer gebruik moet maken van de N118. Daarvoor zijn er twee verbindingen nodig:
1) tussen de ring van Geel (R14) en de N118,
2) tussen de N18 en het omliggende wegennet (o.a. de N118).

De provincie startte hiervoor met twee planprocessen. Eén hiervan is het planproces voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Regionale Ontsluiting Geel bis’. Daarin onderzoeken we waar een verbinding tussen de N118 en de ring rond Geel te realiseren is. Het plan heeft als doel de verkeersleefbaarheid in de kern van Geel (en meer specifiek Sint-Dimpna) te verbeteren.

Publieke raadpleging
Op basis van alle input uit voorafgaande participatie en bijkomend onderzoek, stelt de provincie nu een startnota op.

Tijdens een publieke raadpleging kan je de startnota inkijken. Je kan er opmerkingen en suggesties op formuleren. We voorzien deze raadpleging in het najaar van 2019. De startnota zal je dan op deze wegpagina vinden. 

Wegverbinding N18-N118
De provincie startte tegelijkertijd de opmaak van een PRUP voor de wegverbinding tussen de N18 en het omliggende wegennet. Voor meer info over het PRUP Wegverbinding N18-N118, klik hier.

NIEUWSBRIEF
Blijf je graag op de hoogte? Abonneer je dan op de nieuwsbrief over dit PRUP via onderstaande knop.  Je ontvangt een e-mail bij elke nieuwe ontwikkeling.

De nieuwsbrief biedt ook informatie over de opmaak van het PRUP Wegverbinding N18-N118.