Historiek

Najaar 2019: Iedereen kon tijdens de publieke raadpleging van 4 oktober tot en met 2 december 2019 de startnota inkijken en er zijn mening over geven. De provincie organiseerde daarvoor drie infomarkten.

Voorjaar 2019: De provincie maakt de startnota op.

November 2018: De provincie organiseert open dialoogmarkten in Geel en Mol. Ruim 450 bezoekers informeren zich over de bevraging, en geven bijkomende opmerkingen en suggesties.  

Zomer 2018: de provincie organiseert een bevraging bij de lokale bevolking. Hoe verplaatsen zij zich? Wat denken ze over het verkeer in hun regio?  

Begin 2018: De provincie beslist een nieuw PRUP op te maken. Niet enkel voor de regionale ontsluiting van Geel, maar voor beide verbindingen. 

2011: De provincie stelde een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) vast voor de tweede verbinding tussen de R14 en de N118. De Raad van State vernietigde dit PRUP.

2007: Uit de  mobiliteitsstudie over de N118 door Geel, Mol, Retie en Dessel blijkt dat het verkeer op de N18 meer gebruik moet maken van de N118. De studie geeft aan dat daarvoor 2 nieuwe verbindingen nodig zijn: 

  1. tussen de N18 (Donk) en de N118 (Stenehei/Geelsebaan ter hoogte van het kanaal Bocholt-Herentals);
  2. tussen de N118 (Retieseweg) en de R14 (ring rond Geel), ook wel de regionale ontsluiting van Geel genoemd.