Participatie

TIP: Bezorg ons je e-mailadres via onderstaande knop en ontvang een mailtje bij elke processtap. Je krijgt een eerste e-mail om je inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen.

Najaar 2019: publieke raadpleging startnota

Tijdens de publieke raadpleging van 4 oktober tot en met 2 december 2019 kon je de startnota van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis inkijken én er je mening over geven. Op donderdag 10 oktober 2019 organiseerden we ook een infomarkt waar je op posters een samenvatting van de nota vond en je aan de projectleiders vragen kon stellen. De posters die toen ophingen en het verslag van die infomarkt kun je hieronder downloaden. Momenteel verwerken we de reacties uit de publieke raadpleging en schrijven we aan de scopingnota.

Mensen duiden iets aan op een kaart
Dialoogmarkt Geel

2018: verzameling informatie

Tussen juli en september 2018 stuurden we een online enquête voor het brede publiek uit. Hierin peilden we naar de verkeersleefbaarheid in de omgeving van Geel-Mol-Dessel-Retie en naar mogelijke wegtracés die een antwoord op eventuele problemen bieden.

Op 20 en 22 november 2018 presenteerde de provincie Antwerpen de resultaten van de online bevraging tijdens 2 dialoogmarkten. Deze dialoogmarkten waren gericht op het verzamelen van reacties en opmerkingen als input om aan het planningsproces van het PRUP te beginnen. Ruim 450 aanwezigen gaven ter plekke hun reacties. Alle info, zowel de resultaten van de bevraging als het rapport van de dialoogmarkten (inclusief de posters), vind je hieronder terug. Voor de online kaarten, klik hier.