Participatie

Najaar 2019: publieke raadpleging startnota

Tijdens de publieke raadpleging van 4 oktober tot en met 2 december 2019 kan je de startnota van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis inkijken én er je mening over geven. Op donderdag 10 oktober 2019 organiseren we ook een infomarkt waar je op posters een samenvatting van de nota vindt en je vragen kunt stellen aan de projectleiders. Je komt langs wanneer het jou past, de infomarkt is toegankelijk van 19 tot 21 uur.

TIP: Bezorg ons je e-mailadres via onderstaande knop en ontvang een mailtje bij elke processtap. Je krijgt een eerste e-mail om je inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen.

Dialoogmarkt Geel

2018: verzameling informatie

Tussen juli en september 2018 stuurden we een online enquête voor het brede publiek uit. Hierin peilden we naar de verkeersleefbaarheid in de omgeving van Geel-Mol-Dessel-Retie en naar mogelijke wegtracés die een antwoord op eventuele problemen bieden.

Op 20 en 22 november 2018 presenteerde de provincie Antwerpen de resultaten van de online bevraging tijdens 2 dialoogmarkten. Deze dialoogmarkten waren gericht op het verzamelen van reacties en opmerkingen als input om aan het planningsproces van het PRUP te beginnen. Ruim 450 aanwezigen gaven ter plekke hun reacties. Alle info, zowel de resultaten van de bevraging als het rapport van de dialoogmarkten (inclusief de posters), vind je hieronder terug. Voor de online kaarten, klik hier.