Regionale ontsluiting Geel/Mol

Blijf je graag op de hoogte? Abonneer je dan op de nieuwsbrief over het PRUP regionale ontsluiting Geel/Mol via onderstaande knop. Je ontvangt een e-mail bij elke nieuwe ontwikkeling.

Via een online vragenlijst kon je vorige zomer (2018) aangeven hoe je je in de regio verplaatst en welke problemen je daarbij ondervindt. We kregen waardevolle input van 2.200 deelnemers. De resultaten van de bevraging zijn voorgesteld op twee open dialoogmarkten in Geel en Mol (20 en 22 november 2018).

Volgende stappen

1. De provincie Antwerpen buigt zich de komende maanden over alle verzamelde opmerkingen en suggesties. Deze informatie herleiden we tot een aantal mogelijke tracés. Dat doen we door ze te toetsen op haalbaarheid en wenselijkheid. Zoals: doorkruisen we geen beschermd (natuur-)gebied? Slagen de tracés erin om vrachtwagens en sluipverkeer uit de woonkernen te houden?

2. Op basis van alle input, stelt de provincie een startnota op. De startnota legt uit welke tracés we verder onderzoeken, en op welke manier dit gebeurt.

3. Tijdens een publieke raadpleging stellen we jou de startnota voor. Je kan er opmerkingen en suggesties op formuleren. Deze publieke raadpleging wordt voorzien in het late najaar van 2019.  

Info over de daarop volgende stappen (o.a. het verdere onderzoek en de scopingsnota) verneem je in een latere fase.

Meer info over onze mobiliteitsstudies vind je op deze webpagina.