Wegverbinding N18-N118

Einde 2019 liep de publieke raadpleging over de start- en procesnota. Iedereen kon toen zijn mening over die documenten geven. We legden ze ook voor aan de decretaal verplichte adviesinstanties. Momenteel verwerken we alle reacties en schrijven we aan de scopingnota.

Volgende stappen

Volgens de PRUP-procedure hebben nog een lange weg te gaan: we schrijven nu aan de scopingnota. Via een voorontwerp komen we daarna tot een ontwerp-PRUP en ontwerp-MER (MilieuEffectenRapport) waarvoor we een openbaar onderzoek organiseren. Iedereen kan dan opnieuw zijn mening geven over die ontwerpdocumenten. Finaal volgt daaruit een definitief PRUP.

Meer nieuws?

Blijf je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via onderstaande knop. De nieuwsbrief bevat ook informatie over de opmaak van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.