Wegverbinding N18-N118

Luchtfoto Kanaal Bocholt-Herentals ter hoogte van grens Mol-Dessel

De belangrijkste conclusie van de studie was dat het verkeer op de N18 meer gebruik moet maken van de N118. Daarvoor zijn er twee verbindingen nodig:
1) tussen de ring van Geel (R14) en de N118,
2) tussen de N18 en het omliggende wegennet (o.a. de N118).

De provincie startte hiervoor met twee planprocessen. Eén hiervan is het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Wegverbinding N18–N118’. Hierbij onderzoeken we waar een verbinding tussen de N18 en het omliggende wegennet te realiseren is. Het plan heeft als doel de verkeersleefbaarheid in de woonkernen in Dessel, Mol en Retie te verbeteren.

Publieke raadpleging
Op basis van alle input uit voorafgaande participatie en bijkomend onderzoek, stelt de provincie nu een startnota op.

Tijdens een publieke raadpleging kan je de startnota inkijken. Je kan er opmerkingen en suggesties op formuleren. We voorzien deze raadpleging in het najaar van 2019. De startnota zal je dan vinden op deze webpagina.

Regionale ontsluiting Geel bis
De provincie startte tegelijkertijd de opmaak van een PRUP voor de wegverbinding tussen de ring van Geel (R14) en de N118. Voor meer info over het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis, klik hier.

NIEUWSBRIEF
Blijf je graag op de hoogte van de opmaak van dit PRUP? Abonneer je dan op de nieuwsbrief voor dit project via onderstaande knop. Je ontvangt een e-mail bij elke volgende stap in de procedure.

De nieuwsbrief biedt ook info over het project voor aanmaak van een PRUP Regionale Ontsluiting Geel bis.