Wegverbinding N18-N118

Luchtfoto van het gebied in Mol tussen de N18 en de N118
Luchtfoto van het gebied in Mol tussen de N18 en de N118

Eerdere participatie en bijkomend onderzoek leidden tot de startnota die in hoofdzaak uit twee delen bestaat. Het eerste deel gaat over de overwogen alternatieven en hoe we tot die keuze kwamen. Het tweede deel legt uit hoe we de haalbaarheid van elk alternatief bepalen. We beschrijven welke effecten we onderzoeken (het effect op mens, mobiliteit, biodiversiteit, lucht, geluid,...) en hoe we dat doen. De effectenbeoordeling zelf gebeurt in een latere fase via de zogenoemde plan-MER of plan-milieueffectenrapportage. In de procesnota leggen we uit hoe we het PRUP verder uitwerken. Je kunt de start- en procesnota hieronder downloaden.

Publieke raadpleging 

Van 4 oktober tot en met 2 december 2019 loopt de publieke raadpleging over de startnota. Iedereen kan er dan zijn of haar mening over geven. Download de startnota hierboven of kijk een papieren exemplaar in op één van de volgende locaties:

 • het provinciehuis, dienst Ruimtelijke Planning: Koningin Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen;
 • het administratief centrum ‘’t Getouw’, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol;
 • het administratief centrum ‘De Plaetse’, Hannekestraat 1 te 2480 Dessel;
 • het gemeentehuis van Retie, Markt 1 te 2470 Retie.

Reageren doe je schriftelijk en ten laatste op 2 december 2019 op één van de volgende manieren:

 • per e-mail aan ruimte@provincieantwerpen.be;
 • per aangetekende brief aan
  • de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • het gemeentebestuur van Mol, administratief centrum ’’t Getouw’, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol;
  • het gemeentebestuur van Dessel, administratief centrum ‘De Plaetse’, Hannekestraat 1, 2480 Dessel;
  • het gemeentebestuur van Retie, Markt 1, 2470 Retie;
 • door een brief af te geven tegen ontvangstbewijs:
  • op het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
  • op het administratief centrum ‘t Getouw’, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol;
  • op het administratief centrum ’De Plaetse’, Hannekestraat 1, 2480 Dessel;
  • op het gemeentehuis van Retie, Markt 1, 2470 Retie;
  • aan een vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen tijdens één van de infomarkten (zie hieronder).

Bezoek een infomarkt

We organiseren 3 infomarkten waar je op posters een samenvatting van de startnota vindt. Je kunt er ook vragen stellen aan de projectleiders. De infomarkten zijn toegankelijk van 19 tot 21 uur. Je komt langs wanneer het jou past.

Volgende stappen

Op basis van de reacties uit de publieke raadpleging en de adviezen over de startnota maken we een scopingsnota. In een latere fase komen we tot een ontwerp-PRUP en ontwerp-MER waarvoor we een openbaar onderzoek organiseren. Je kunt dan je mening geven over die ontwerpdocumenten. 

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van de opmaak van dit PRUP? Abonneer je dan op de nieuwsbrief voor dit project via onderstaande knop. Je ontvangt een eerste mailtje om je inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen. De nieuwsbrief bevat ook informatie over de opmaak van het PRUP Regionale Ontsluiting Geel bis.

Waarom

De woonkernen in Geel, Mol, Dessel en Retie slikken heel wat doorgaand (vracht)verkeer. In 2007 onderzocht de provincie Antwerpen met een mobiliteitsstudie de mogelijkheden om de verkeersleefbaarheid in de woonkernen te herstellen. 
De belangrijkste conclusie van de studie was dat het verkeer op de N18 meer gebruik moet maken van de N118. Daarvoor zijn er twee verbindingen nodig:

 1. tussen de ring van Geel (R14) en de N118,
 2. tussen de N18 en het omliggende wegennet (o.a. de N118).

De provincie startte hiervoor met twee planprocessen: het PRUP Wegverbinding N18-N118 en het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis dat zoekt naar een manier om de ring van Geel (R14) met de N118 te verbinden. Dat moet de verkeersleefbaarheid in de kern van Geel (en meer specifiek Sint-Dimpna) verbeteren. Je leest daarover meer op de webpagina van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis.

Wat er tot nu toe gebeurde, vind je op de webpagina historiek PRUP Wegverbinding N18-N118.