Historiek

Januari 2019: het rapport van de dialoogmarkten wordt publiek gemaakt via de provinciale website.

20-22 november 2018: de provincie organiseert twee open dialoogmarkten (in Geel en Mol). Ruim 450 bezoekers informeren zich over de bevraging, en geven bijkomende opmerkingen en suggesties.

Zomer 2018: de provincie organiseert een bevraging bij de lokale bevolking. Hoe verplaatsen zij zich? Wat denken ze over het verkeer in hun regio?

2018: De provincie beslist een nieuw PRUP op te maken. Niet enkel voor de regionale ontsluiting van Geel, maar voor beide verbindingen (1+2).

2011: de provincie stelde een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) vast voor de tweede verbinding tussen de R14 en de N118. Dit PRUP werd vernietigd door de Raad van State.

2007: uit de mobiliteitsstudie over de N118 door Geel, Mol, Retie en Dessel bleek dat het verkeer op de N18 meer gebruik moet maken van de N118. De studie gaf aan dat daarvoor 2 verbindingen nodig zijn:

1. tussen de N18 (Donk) en de N118 (Stenehei/Geelsebaan ter hoogte van het kanaal Bocholt-Herentals);
2. tussen de N118 (Retieseweg) en de R14 (ring rond Geel), ook wel de regionale ontsluiting van Geel genoemd.