Historiek

Najaar 2019: publieke raadpleging

Van 4 oktober tot en met 2 december 2019 kon iedereen de startnota en de procesnota inkijken en er zijn mening over geven. De provincie organiseerde ook infomarkten in Dessel, Mol en Retie waar je op posters een samenvatting van de nota's vond en je aan de projectleiders vragen kon stellen. De posters die toen ophingen en het verslag van elke infomarkt vind je hieronder.

Voorjaar 2019: start opmaak PRUP Wegverbinding N18-N118

De provincie Antwerpen maakte de eerste documenten van de PRUP-procedure op: de startnota en de procesnota. De startnota bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over de overwogen alternatieven en hoe we tot die keuze komen. Het tweede deel legt uit hoe we de haalbaarheid van elk alternatief bepalen. We beschrijven welke milieueffecten we onderzoeken (het effect op mens, mobiliteit, biodiversiteit, lucht, geluid,...) en hoe we dat doen. De effectenbeoordeling zelf gebeurt in een latere fase via het zogenoemde MilieuEffectenRapport of de plan-MER. In de procesnota leggen we uit hoe we het PRUP verder uitwerken.

2018: Participatietraject

Begin 2018 beslist de provincie Antwerpen om 2 PRUP's op te maken: één voor de regionale ontlsuiting van Geel (de Raad van State vernietigde de eerste versie in 2014) en één voor een verbinding tussen de N18 (Donk) en de N118 (Stenehei/Geelsebaan). Ze organiseerde daarom in de zomer van 2018 een online bevraging. Die peilt o.a. naar hoe men zich in die regio verplaatst en hoe men het verkeer daar ervaart. Na de verwerking van die resultaten organiseerde de provincie Antwerpen in het najaar van 2018 open dialoogmarkten in Geel en Mol. Ruim 450 bezoekers informeerden zich over de bevraging en gaven bijkomende opmerkingen en suggesties.

2007: Mobiliteitsstudie

De woonkernen in Geel, Mol, Dessel en Retie slikken heel wat doorgaand (vracht)verkeer. In 2007 onderzocht de provincie Antwerpen de mogelijkheden om de verkeersleefbaarheid te herstellen. Het resultaat is de mobiliteitsstudie over de N118 door Geel, Mol, Retie en Dessel. Opdat het verkeer op de N18 meer gebruik zou maken van de N118, zijn 2 nieuwe verbindingen nodig:

  • tussen de N18 (Donk) en de N118 (Stenehei/Geelsebaan);
  • tussen de N118 (Retieseweg) en de R14 (ring rond Geel), ook wel de regionale ontsluiting van Geel genoemd.

Meer nieuws?

Blijf je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via onderstaande knop. De nieuwsbrief bevat ook informatie over de opmaak van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.