Participatie

Participatie .... omdat we inspraak van de burger en lokale partners belangrijk vinden. Daarom nemen we jouw meningen, suggesties en opmerkingen mee in elke processtap. Al vooraf aan de opstart van het PRUP Wegverbinding N18-N118 bood de provincie Antwerpen jou de kans om actief te participeren. 

 
Dialoogmarkt Geel

Tussen juli en september 2018 stuurden we een online enquête voor het brede publiek uit. Hierin peilden we naar de verkeersleefbaarheid in de omgeving van Geel-Mol-Dessel-Retie en naar mogelijke wegtracés die een antwoord op eventuele problemen bieden.

Op 20 en 22 november 2018 presenteerde de provincie Antwerpen de resultaten van de online bevraging tijdens 2 dialoogmarkten. Deze dialoogmarkten waren gericht op het verzamelen van reacties en opmerkingen als input om aan het planningsproces van het PRUP te beginnen. Ruim 450 aanwezigen gaven ter plekke hun reacties. Alle info, zowel de resultaten van de bevraging als het rapport van de dialoogmarkten (inclusief de posters), vind je hieronder terug. Voor de online kaarten, klik hier.

Publieke raadpleging en participatiemoment
Tijdens een publieke raadpleging kan je de startnota inkijken. Je kan er opmerkingen en suggesties op formuleren. We voorzien deze publieke raadpleging in het najaar van 2019.

In de periode van de publieke raadpleging organiseren we drie participatiemomenten. Je vindt er op infopanelen een samenvatting van de startnota en je kan er vragen stellen aan de projectleiders.
 

Wil je graag op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes over dit PRUP? Geef je contactgegevens dan in via onderstaande knop. Je ontvangt een e-mailtje om je inschrijving op de nieuwsbrief te bevestigen.