Participatie

TIP: Schrijf je in op onze nieuwsbrief via onderstaande knop en we informeren je over de ontwikkelingen. De nieuwsbrief bevat ook informatie over de opmaak van het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de privacyverklaring van de provincie Antwerpen.

Najaar 2019: publieke raadpleging

Van 4 oktober tot en met 2 december 2019 kon iedereen de startnota en de procesnota voor het PRUP Wegverbinding N18-N118 inkijken en er zijn mening over geven. De provincie organiseerde ook infomarkten in Dessel, Mol en Retie waar je op posters een samenvatting van de nota's vond en je aan de projectleiders vragen kon stellen. De posters die toen ophingen en het verslag van elke infomarkt vind je hieronder.

2018: Verzameling informatie

Tussen juli en september 2018 organiseerden we een online enquête voor het brede publiek. Hierin peilden we naar de verkeersleefbaarheid en het verplaatsingsgedrag in de omgeving van Geel-Mol-Dessel-Retie en naar mogelijke wegtracés die een antwoord op eventuele problemen bieden.

Op 20 en 22 november 2018 toonden we de resultaten van de online enquête tijdens 2 dialoogmarkten in Geel en Mol. Ruim 450 bezoekers informeerden zich over de enquête en gaven bijkomende opmerkingen en suggesties. De posters die toen ophingen en het verslag van de dialoogmarkten kun je hieronder downloaden. Je vindt ook heel wat informatie op deze online kaarten.

Mensen duiden iets aan op een kaart
Mensen duiden iets aan op een kaart