Nota Ruimte

Hoe ziet onze provincie er op lange termijn uit? Hoe zullen onze kinderen en kleinkinderen wonen? Staan zij met hun auto in de file? Hebben zij bossen en weiden om in te spelen? Kopen zij nog lokale groenten, fruit en vlees?

Ontwerpversie Nota Ruimte

De provincie Antwerpen werkte samen met alle gemeentebesturen, de Vlaamse administraties, provincieraadsleden, experten en een aantal middenveldorganisaties zoals Boerenbond, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Unizo, VOKA en Universiteit Antwerpen. Het resultaat is de ontwerpversie van de Nota Ruimte, goedgekeurd door de provincieraad op 26 april 2018. Je kunt de 2 delen hieronder downloaden.

De ontwerp-Nota Ruimte vertrekt vanuit 4 ruimtelijke principes:

  1. zuinig ruimtegebruik, om meer te doen met dezelfde ruimte
  2. veerkracht, zodat we flexibel zijn bij verrassingen zoals een overstroming
  3. nabijheid en bereikbaarheid, zodat we ons duurzaam verplaatsen
  4. eigenheid, want de ene gemeente is de andere niet

Toekomst

Een nieuwe visie voor de ruimtelijke planning in onze provincie moet later het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) uit 2001 te vervangen.