Ruimtelijk structuurplan

De basis: het RSPA bevat 3 delen:

 1. informatie over hoe de provincie er nu uitziet;
 2. hoe de provincie er in de toekomst kan uitzien; 
 3. acties die de provincie plant om haar toekomstvisie te realiseren.  

Het Addendum - gedeeltelijke herziening van het RSPA

De gedeeltelijke herziening van het RSPA verlengt de planperiode tot 2012. Lees het 'Addendum' samen met het oorspronkelijke RSPA.

De herziening gaat vooral over:

 • nieuwe taakstellingen voor wonen en werken
 • afstemming met de gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
 • aanpassingen aan provinciale of Vlaamse beleidsbeslissingen
 • opvangen van technische of juridische knelpunten

Hieronder lees je een samenvatting van de documenten. De volledige teksten kan je downloaden als PDF. 

Belangrijkste onderwerpen uit het RSPA:

 • afbakening van zeven kleinstedelijke gebieden: Boom, Geel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Hoogstraten, Lier en Mol.

 • kansen voor bijkomende woningen in kleinstedelijke gebieden (met centrumfunctie provinciale schaal) en in de kernen van de buitengebieden (met lokale centrumfunctie).

 • ruimte voor bijkomende regionale bedrijventerreinen in de kleinstedelijke gebieden of in andere economische knooppunten met een hoge werkgelegenheid. Een regionaal bedrijventerrein biedt plaats aan bedrijven die hun lokale omgeving ontgroeien. 

 • natuurverbindingsgebieden. Dit zijn theoretische verbindingen tussen twee gebieden waar we streven naar een optimaal evenwicht tussen natuur, landbouw en andere vormen van ruimtegebruik.

 • concentratiegebieden glastuinbouw.

 • beperking ontwikkeling van concurrerende kleinhandelsconcentraties buiten de stedelijke gebieden.

 • centra voor toerisme en recreatie met een grote impact op de omgeving (zoals campings en recreatiedomeinen) horen thuis in stedelijke of specifieke gebieden. 

 • mogelijke locaties voor geluidsproducerende sporten en afweging bijkomende 9 holes golfterreinen.

 • verkeer en vervoer: selectie van secundaire wegen die de Vlaamse hoofdwegen verfijnen. De provincie werkt een gebiedsgerichte visie over openbaar vervoer uit en stelt per gebied een lijst van noodzakelijke voorzieningen op. Extra aandacht voor het voorstadsvervoer rond Antwerpen. 
63 acties zijn opgenomen in het RSPA