Ruimtelijk structuurplan

Het RSPA als basis

Het RSPA bestaat uit drie delen:

  1. het informatief gedeelte beschrijft de huidige toestand in de provincie: hoe ziet de provincie eruit op dit moment?
  2. het richtinggevend gedeelte beschrijft de visie op de toekomst: hoe willen we dat de provincie eruitziet?
  3. het bindend gedeelte beschrijft voor welke onderwerpen uit het richtinggevend deel de provincie zich zal engageren: welke acties zal de provincie ondernemen om die visie in de praktijk te brengen en welke selecties vindt zij belangrijk?

De provincie heeft twee instrumenten om het RSPA verder uit te werken:

  1. ruimtelijke uitvoeringsplannen
  2. ruimtelijke studies

Het Addendum – partiële herziening van het RSPA

De kortetermijn- of partiële herziening van het RSPA is in 2011 afgerond. Deze herziening heeft grotendeels tot doel om de planperiode te verlengen van 2007 tot 2012. Die verlenging van de planperiode met vijf jaar staat garant voor de noodzakelijke continuïteit van het huidige beleid.

Je leest het 'Addendum - partiële herziening van het Ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen' samen met het oorspronkelijke RSPA.

De herziening gaat in hoofdzaak over:

  • nieuwe taakstellingen voor wonen en werken
  • afstemming met de partiële herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
  • aanpassingen aan provinciale of Vlaamse beleidsbeslissingen
  • opvangen van technische of juridische knelpunten

Je kan meer lezen over het RSPA en het Addendum, en de documenten zelf downloaden op de webpagina over de kernelementen van het RSPA.

63 acties zijn opgenomen in het RSPA