Electrabelsite Schelle

De provincie Antwerpen onderzocht een aantal scenario’s voor de ontwikkeling van de Electrabelsite. Die toetsten we af bij allerlei overheidsinstanties en bij de omwonenden. De samenvatting van dat voorbereidende onderzoek kun je onderaan downloaden. Nu bereiden we een nieuw Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor zodat een nieuwe bestemming ook gerealiseerd kan worden.

De Electrabelsite omvat ongeveer 82,5 ha en is bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorziening, industriegebied, natuur- en parkgebied. Er staat een oude elektriciteitscentrale die al enkele jaren buiten gebruik is. In het oosten ligt een woonwijk en de vissersclub Pennenkenvolt. Aan de rand van de site bevinden zich landbouw, natuur en bewoning. Ondanks de aanwezige bebouwing is de Electrabelsite een grote en groene ruimte in een uniek rivierlandschap.

Luchtfoto Electrabelsite

De knelpunten en mogelijkheden van de locatie werden in kaart gebracht en tegenover elkaar afgewogen. Die afweging gebeurde op het vlak van ruimte, landschap, functionaliteit, mobiliteit, haalbaarheid,… Speciale aandacht ging uit naar de invloed van de Electrabelsite op het uitzicht en de identiteit van de Rupelstreek.