Electrabelsite Schelle

Voorbereiding
De provincie Antwerpen onderzocht een aantal scenario’s voor de ontwikkeling van de Electrabelsite. Die toetsten we af bij allerlei overheidsinstanties, de omwonenden en de gebruikers van de site. De samenvatting van dat voorbereidende onderzoek kun je onderaan downloaden. Het opstellen van een provinciaal uitvoeringsplan (PRUP) voor dit gebied is nodig om een nieuwe bestemming te realiseren. 

Studiewerk PRUP nu bezig
Voor het opstellen van het provinciaal uitvoeringsplan (PRUP) werkt de provincie Antwerpen samen met het studiebureau ‘Witteveen+Bos en OMGEVING’. Een PRUP opstellen vraagt immers veel studiewerk. Het is nodig om voor elke nieuwe invulling het effect ervan te berekenen op de mobiliteit, de luchtkwaliteit, de geluidsoverlast, de biodiversiteit en het milieu. Ter voorbereiding bezocht het ontwerpteam de locatie. 

De huidige visie behoudt de visvijver op de site, voorziet een fietsverbinding, en behoudt de bijzondere gebouwen, een waardevol bos, diverse groene zones, de tuinwijk en de natuur- en parkzones rondom de vallei. De invulling van andere zones vraagt nog om diepgaander onderzoek.

Inspraak en participatie
Sinds de beginfase werden omwonenden en gebruikers van het projectgebied bij dit dossier betrokken. Zo werkten zij in actieve workshops mee aan het voorbereidend onderzoek. We geven de gebruikers, omwonenden en geïnteresseerden inspraak, zodat zij mee vorm kunnen geven aan de toekomstige invulling van de Electrabelsite.

Ook bij de opmaak van het PRUP wil de provincie inzetten op participatie. Zij doet dit door verschillende infomarkten en workshops te organiseren doorheen de hele opmaak van het PRUP. Vanaf het begin van de procedure kan er mee nagedacht worden over de toekomstige invulling van de site.  

Volgende stap: voorjaar 2019
In het voorjaar informeren we de betrokkenen over de mogelijke invullingen van dit grote gebied.  Over die invullingen mogen alle omwonenden, sitegebruikers en geïnteresseerden mee nadenken, en eventueel nog alternatieven voorstellen. In de verdere PRUP-procedure bekijken we samen wat de beste keuzes zijn en scheppen we een duurzaam lokaal draagvlak voor de toekomst.

Interesse?
Volg de communicatiekanalen van de provincie Antwerpen en de gemeente Schelle, Niel en Hemiksem. Of bezorg je e-mailadres aan het ontwerpteam via ruimte@provincieantwerpen.be. Je ontvangt dan een bericht over elke workshop, elk inspraakmoment of elke nieuwe fase van het PRUP.

Luchtfoto Electrabelsite

Speciale aandacht gaat nog steeds uit naar de invloed van de Electrabelsite op het uitzicht en de identiteit van de Rupelstreek.