PRUP Olympiadelaan Herentals

Maquette 12122018

RECENTE INFO

Op 12 december 2018 organiseerde de provincie Antwerpen een tweede participatiemoment in de Foyer van CC 't Schaliken. Een 70-tal inwoners van Herentals waren aanwezig. Zij kregen onder meer informatie over de mogelijke toekomstplannen van het Algemeen Ziekenhuis Herentals na de verbouwingen en de eventuele rol die de historische omwalling van de Kattenberg kan spelen. De aanwezigen konden zelf aan de slag gaan met maquettes van het gebied om letterlijk hun idee over de mogelijke invulling van het gebied Olympiadelaan te tonen.
 

Kon je er niet bij zijn? Je kan nog steeds je interesse in dit thema kenbaar maken als je onderaan deze pagina je gegevens invult.  

Het laatste nieuwsbericht hierover vind je hier.

INHOUDELIJKE INFO

PRUP Olympiadelaan Herentals

Wonen in het stadscentrum met vlakbij groen, winkels en werkgelegenheid. Dat stelde de provincie Antwerpen voor het kleinstedelijk gebied Herentals al voor in zes Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen of PRUP’s. Dit zevende PRUP gaat over het projectgebied Olympiadelaan, pal in het centrum en vlakbij het station. Het bestaat onder andere uit woonuitbreidingsgebied en braakliggend terrein, maar bevat ook SKS Herentals en moestuinen. Bovendien doorkruist de Nete met haar overstromingsrisico het gebied.

luchtfoto Herentals

De provincie Antwerpen, de stad Herentals en de Vlaamse overheid brachten ter voorbereiding in kaart hoe het gebied vandaag wordt gebruikt en welke uitdagingen er zijn. Zo is er nood aan ruimte voor recreatie (voetbalclub, moestuinen), ruimte voor erfgoed (oude vestenstructuur en kattenberg) en ruimte voor stedelijke functies. Maar ook ruimte voor natuurbeleving en het kunnen opvangen van wateroverlast zijn door het wijzigende klimaat belangrijke aspecten. Een mogelijke nieuwe locatie van het ziekenhuis en het optimaliseren van de weginfrastructuur vullen het lijstje verder aan. Hoe passen we dat allemaal in het projectgebied Olympiadelaan in? 

Participatie
De provincie Antwerpen geeft inspraak aan de lokale bevolking, en betrekt hen mee in het denkproces door de organisatie van participatiemomenten, workshops en/of infomarkten. Er vonden reeds participatiemomenten plaats op 29 september en 12 december 2018.   

Op  de hoogte blijven?

Bezorg ons je naam en e-mailadres via onderstaande knop. We contacteren je dan voor algemeen nieuws over dit project. Je ontvangt ook een uitnodiging voor elk inspraakmoment.