Regionale ontsluiting Geel/Mol

Recent informeerden we via een online vragenlijst hoe mensen zich in de regio verplaatsen en welke problemen ze daarbij ervaren. We peilden ook naar hun mening over de mogelijke tracés om de N18 met de N118 te verbinden en wat ze daarbij belangrijk vinden.

Deze enquête is nu afgelopen.  De resultaten worden verwerkt. Wij voorzien op 20 en 22 november 2018 over dit thema ook een dialoogmarkt, respectievelijk in Geel en in Mol.

Hierover zal u binnenkort meer vernemen.

Eerste versie Procesnota.
Voor het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) regionale ontsluiting Geel en het PRUP verbinding N18-N118 vind je hieronder de eerste versie van de procesnota. Die beschrijft welke overheidsinstanties aan het PRUP meewerken, hoe de burgerparticipatie verloopt en wat er gebeurt met de input van burgers. De procesnota wordt doorheen het proces, na elke belangrijke stap, aangepast. 

Luchtfoto N18 van Sint-Dimphna naar Dessel

De Raad van State vernietigde het vorige Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor de regionale ontsluiting van Geel. Nochtans dringt een oplossing zich op. Zo bleek al in 2007 bij de mobiliteitsstudie over de N118 door Geel, Mol, Retie en Dessel.