Regionale ontsluiting Geel/Mol

Recente info - waar staan we nu?

Via een online vragenlijst kon je deze zomer (2018) aangeven hoe je je in de regio verplaatst en welke problemen je daarbij ondervindt. We kregen waardevolle input van 2.200 deelnemers. De resultaten van de bevraging werden voorgesteld op twee open dialoogmarkten in Geel en Mol (20 en 22 november 2018).

Alle info daarover vind je in de linkerkolom van deze pagina, als je klikt op 'Participatie'.

Voor informatie over wat eraan vooraf ging, klik je het thema 'Historiek' aan.

De eerste versies van de procesnota's vind je onder deze link: 'Procesnota'.

Het laatste nieuwsbericht hierover vind je via deze link.


Wat volgt nog?

Op basis van de input die we kregen, wordt nu een startnota opgemaakt. De startnota beschrijft wat we onderzoeken en hoe het onderzoek gebeurt. Op de startnota kan je nog opmerkingen formuleren tijdens een publieke raadpleging. Die wordt voorzien in de zomer van 2019. Pas nadat alle opmerkingen zijn verwerkt, start het eigenlijke onderzoek.