Regionale ontsluiting Geel/Mol

Om de verkeersleefbaarheid in de regio te verbeteren, moet het verkeer dat nu op de N18 zit, en vooral door de woonkernen rijdt, meer gebruik maken van de N118. Bij de vorige poging om deze mobiliteitsknoop te ontwarren, vernietigde de Raad van State het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor de regionale ontsluiting van Geel.

Voor het nieuwe PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) en het milieueffectenrapport (plan-MER) werken we samen met lokale sleutelfiguren zoals Ringland Geel en de gemeentelijke adviesraden. We trekken volop de kaart van burgerparticipatie. In de zomer organiseren we een online bevraging. Die moet gespreksstof opleveren voor dialoogmarkten in november.

Luchtfoto N18 van Sint-Dimphna naar Dessel