Weekendverblijven

Een cluster van weekendverblijven is een groep van minstens 5 weekendverblijven die maximaal 100 meter van elkaar gelegen zijn.
Het Aftoetsingskader Weekendverblijven bepaalt 6 fasen om het toekosmtperspectief voor clusters van weekendverblijven uit te werken.

6 fasen Aftoetsingskader Weekendverblijven
6 fasen Aftoetsingskader Weekendverblijven

We probeerden die methodiek in 3 pilootgemeenten uit: Essen, Herselt en Wuustwezel. De provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen of PRUP's die daaruit voortvloeiden, kun je downloaden op de webpagina PRUP's per gemeente.

De andere gemeenten zochten met dit aftoetsingskader en onze omzendbrief zelf een oplossing voor de clusters weekendverblijven op hun grondgebied. Zo krijgen alle weekendzones in onze provincie een gelijkwaardige behandeling. Lokale besturen richten zich voor meer info tot het Gemeentelijk Steunpunt Ruimtelijke Planning.

Het Aftoetsingskader Weekendverblijven is ondertussen ook opgenomen in de partiële herziening van het ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen (RSPA).