Info aan gemeenten

Omzendbrief Gemeentelijke beleidsmatig gewenste ontwikkelingen in de beoordeling van stedenbouwkundige en verkavelingsaanvragen in graad van beroep, goedgekeurd op 4 februari 2016.

Vele gemeentebesturen betrekken toekomstige beleidsvisies bij het afwegen en beoordelen van een vergunningsaanvraag. In veel gevallen worden deze visies vertaald in masterplannen, beleidsplannen, beeldkwaliteitsplannen en dergelijke, maar hebben ze geen wettelijke basis.

De deputatie van de provincie Antwerpen onderzocht in hoeverre deze gemeentelijke ruimtelijke beleidsvisies ook kunnen betrokken worden bij de afweging van dossiers in de beroepsprocedure. Het wettelijk kader en de rechtspraak maken het immers mogelijk om zogenaamde ‘beleidsmatig gewenste ontwikkelingen’ te betrekken in de beoordeling van vergunningen.

Indien aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, kan de deputatie deze beleidsvisies mee in de beoordeling opnemen. Deze voorwaarden vind je terug in de onderstaande omzendbrief Gemeentelijke beleidsmatig gewenste ontwikkelingen in de beoordeling van stedenbouwkundige en verkavelingsaanvragen in graad van beroep.