Omzendbrief Beleidsmatig Gewenste Ontwikkelingen (BGO)

Vergunningsaanvragen in beroepsprocedure

Als een gemeentebestuur een vergunningsaanvraag ontvangt, moet het die toetsen aan onder andere de stedenbouwkundige voorschriften. Maar lokale besturen mogen in hun beslissingsproces ook rekening houden met beleidsvisies, bijvoorbeeld de toekomstplannen die ze voor een bepaalde site hebben.

Duidelijke richtlijnen

Voor zulke situaties stelde de provincie Antwerpen als enige Vlaamse provincie een omzendbrief Beleidsmatig Gewenste Ontwikkelingen (BGO) op. Daarin formuleert ze duidelijke voorwaarden voor de gemeentelijke visie, zoals goedkeuring door de gemeenteraad en publieke bekendmaking. De deputatie verwacht ook dat de gemeentelijke visie past binnen het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen waaraan de provincie werkt. Voldoet de visie aan die voorwaarden? Dan zal de deputatie in een beroepsprocedure rekening houden met de visie van de gemeente. 

De deputatie keurde de laatste versie van de omzendbrief goed op 3 september 2020. De richtlijnen werden toen aangepast conform de recente rechtspraak. Je kunt de omzendbrief hieronder downloaden.