Bovenlokale sportinfrastructuur

Provinciaal sportbeleid na 2017

Met het project ‘afslanking provinciale persoonsgebonden bevoegdheden sport’ verdwijnt de provinciale taakstelling sport vanaf 1 januari 2018. Eind 2017 zetten we een punt achter 39 jaar provinciaal sportbeleid. Vanaf dan wordt de dienstverlening grotendeels ondergebracht bij de Vlaamse overheid onder Sport Vlaanderen. Het Provinciaal Wielercentrum in Wilrijk is overgedragen aan de stad Antwerpen.