Bovenlokale sportinfrastructuur

Samen sporten op locaties voor iedereen uit de regio toegankelijk

Net daarom wenst de provincie het aanbod aan bovenlokale sportinfrastructuur te versterken, enerzijds door verder sportinfrastructuur te ontwikkelen in de provinciale domeinen, anderzijds door planmatig samen nieuwe infrastructuur te realiseren. En dit alles in overleg met de omgeving en de sportverenigingen uit de provincie, natuurlijk!

Meer bovenlokale sportinfrastructuur

In het kader van het bovenlokaal sportinfrastructuurplan zetten we het voorbije jaar actief in op verschillende prioriteiten. In 2016 lanceerden we samen met dienst ruimtelijke planning het afwegingskader golf. Daarin creëert de provincie een kader voor 9-holes golfterreinen in de provincie Antwerpen. We boekten vorig jaar ook vooruitgang in de dossiers rond gemotoriseerde sporten (PRUP Glosso in Arendonk), waterski (PRUP Sunparks in Mol) en kleischieten (PRUP Ooievaarsnest in Puurs). Op het gebied van de routegebonden infrastructuur coördineerden we de jaarkalender toertochten. We creëerden bovendien een extra aanbod aan loopomlopen en mountainbikeroutes. In opdracht van zes gemeenten coördineerden we in 2016 een haalbaarheidsstudie naar intergemeentelijke zwembadinfrastructuur in de Rupelstreek. We volgen ook de ondersteuning van de regionale gymhallen verder op.

Provinciaal sportbeleid na 2017

Met het project ‘afslanking provinciale persoonsgebonden bevoegdheden sport’ verdwijnt de provinciale taakstelling sport vanaf 1 januari 2018. Eind 2017 zetten we een punt achter 39 jaar provinciaal sportbeleid. Vanaf dan wordt de dienstverlening grotendeels ondergebracht bij de Vlaamse overheid onder Sport Vlaanderen. Het Provinciaal Wielercentrum in Wilrijk is overgedragen aan de stad Antwerpen. 

Meer informatie

16.000 mensen bezochten het Wielercentrum in 2016