Europees project Greenways/Heritage

Verspreid over de hele wereld vind je plekken die op de lijst van het UNESCO-Werelderfgoed prijken: plaatsen, monumenten en regio’s van een uitzonderlijk grote culturele of natuurlijke waarde. Ook dertien Vlaamse begijnhoven, waaronder dat van Mechelen en Diest, zijn Werelderfgoed.

De Provincie Antwerpen is van mei 2018 tot oktober 2019 partner in het Europees COSME-onderzoeksproject Greenways Heritage. Dit project bestudeert en financiert hoe groene fietswegen en UNESCO- Werelderfgoed elkaar toeristisch-recreatief kunnen versterken. De jaagpaden langs onze rivieren en kanalen maken deel uit van het Europees netwerk van groene wegen, de zogenaamde greenways. Met Greenways Heritage ontstaan dus nieuwe producten en diensten die toeristische ondernemers en uitbaters van recreatieve voorzieningen aan hun cliënteel kunnen aanbieden.

Cosme logo Nederlands


Dankzij deze Europese financiering ontwikkelt het departement Vrije Tijd van de Provincie Antwerpen, samen met Visit Mechelen, een nieuwe app met fietsavonturen tussen het Groot- Begijnhof van Mechelen en het fietsbelevingscentrum De Velodroom in Boom. De nieuwe applicatie leidt je in een virtuele wereld naar de volgende sites:

1. Steenbakkerij Frateur en Rupeldijk in Boom
2. Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in Boom
3. Fietsbelevingspunt De Velodroom in Boom
4. Stokerij De Molenberg in Willebroek
5. Het Zennegat en De blauwe fietsbruggen in Rumst
6. Historische locaties in de binnenstad van Mechelen

De app omvat eveneens een groene fietsroute van Mechelen naar Diest met de landschappelijke rijkdom van het gebied De Merode als grote verleider.

 

Het Europees COSME-project Greenways Heritage startte op 1 mei 2018 en eindigde op 31 oktober 2019 met een totaalbudget van 300.000 EUR. De Europese Commissie financierde 75% van de uitgaven. De dienst Europa van de provincie Antwerpen ondersteunde het initiatief met 4.075 EUR, zijnde 12,5% van de projectuitgaven van het departement Vrije Tijd. Meer info: https://www.greenwaysheritage.org/

Logo Greenways/ Heritage