G-Sport

Provinciaal sportbeleid na 2017

Met het project ‘afslanking provinciale persoonsgebonden bevoegdheden sport’ verdwijnt de provinciale taakstelling sport vanaf 1 januari 2018. Eind 2017 zetten we een punt achter 39 jaar provinciaal sportbeleid. Vanaf dan wordt de dienstverlening grotendeels ondergebracht bij de Vlaamse overheid onder Sport Vlaanderen

Geen G-sport zonder de juiste ondersteuning

Sinds 2017 is er nog slechts één sportfederatie voor sporters met een handicap: Parantee-Psylos. Het nieuwe Vlaamse sportdecreet subsidieert ook het platform G-sport Vlaanderen en vanaf 2018 worden de provinciale G-sporttaken geïntegreerd in de werking van Sport Vlaanderen. Maar geen nood: sportclubs, instellingen, dagcentra en vele anderen gaan nog steeds kunnen rekenen op een financiële stimulans voor hun opstartende of duurzame G-werking of voor een G-sportevenement. Want sport is voor iedereen, ook voor sporters met een handicap.  

Even alle subsidiekanalen op een rij

Door de wijzigingen in het G-sportlandschap ziet alles er binnenkort lichtjes anders uit. Daarom geven we je graag een overzicht van welke subsidies je bij welke instantie kunt bekomen.

Bij Sport Vlaanderen is volgende financiële ondersteuning voor G-sport voorzien:

 • Subsidies voor internationale G-sportevenementen 
  Dit is een subsidie voor sportclubs en sportfederaties die een G-sportevenement organiseren met minstens drie nationaliteiten en een deelnemersveld hebben dat bestaat uit minstens 20% buitenlandse sporters.
 • Subsidies voor laagdrempelige G-sportevenementen 
  Dit is een subsidie voor organisaties die een competitief of recreatief G-sportevenement organiseren waaraan zowel G-sporters als nog niet-sportende personen met een handicap kunnen deelnemen.
 • Subsidies voor bovenlokale G-sportprojecten
  Dit is een subsidie voor lokale besturen voor projecten in het kader van breedtesport waarbij er een samenwerking is met twee of meer lokale sportdiensten.
 • Subsidies voor duurzame sportclubwerking 
  Dit is een subsidie voor (G)-sportclubs die al geruime tijd (+ 1 jaar) investeren in een goed uitgebouwd, duurzaam en kwaliteitsvol G-sportaanbod om een extra kwaliteitsimpuls te kunnen bieden.
 • Subsidies voor opstartende sportclubwerking 
  Dit is een subsidie voor (G)-sportclubs die nog maar net gestart zijn met een G-sportwerking of de intentie hebben om er één op te starten.

 

Ook bij G-sport Vlaanderen kun je terecht voor subsidies voor nieuwe sportmaterialen

Naast Sport Vlaanderen biedt ook G-sport Vlaanderen je de kans om subsidies te krijgen voor nieuwe duurzame sportmaterialen waarmee G-sporters naar hartenlust kunnen sporten. Want met de juiste sportmaterialen wordt het voor hen nog leuker om te bewegen en zich te amuseren. G-sport Vlaanderen doorbreekt als nieuwe jonge dynamische organisatie het taboe rond en over G-sport. Dat doet G-sport Vlaanderen niet alleen, maar samen met de hele G-sportsector: G-sportorganisaties, G-sportfederaties en experten.

Dit najaar start G-sport Vlaanderen met een brede Vlaamse sensibiliserings- en crowdfundingscampagne. Alle details over deze campagne en hoe je als school, club of organisatie kunt deelnemen lees je in dit nieuwsitem over G-sport Vlaanderen.