G-Sport

G-sport in de provincie Antwerpen

Het Autonoom Provinciebedrijf Sport (APB Sport) wil sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk maken, het G-sportaanbod kwalitatief en kwantitatief verbeteren en meer aandacht vragen voor G-sport. Want ook als je maar één been hebt, in een rolstoel zit, of blind of doof bent, kan en moet je sporten. Toch ondervinden G-sporters heel wat hindernissen als ze willen sporten. We elimineren barrières door sportclubs te motiveren om een G-afdeling op te richten. G-sporters krijgen de smaak te pakken via initiaties. In het vormingsaanbod voor clubs en hun lesgevers hebben we de nodige aandacht voor G-sportvorming. De G-uitleendienst in het G-sportcentrum biedt de nodige materialen om te G-sporten.

Vragen? De G-sportcoach helpt je verder!

Provinciaal sportbeleid na 2017

Met het project ‘afslanking provinciale persoonsgebonden bevoegdheden sport’ verdwijnt de provinciale taakstelling sport vanaf 1 januari 2018. Eind 2017 zetten we een punt achter 39 jaar provinciaal sportbeleid. Vanaf dan wordt de dienstverlening grotendeels ondergebracht bij de Vlaamse overheid onder Sport Vlaanderen

Voor G-sport is G-sport Vlaanderen vzw hét nieuwe aanspreekpunt. Het fungeert als kenniscentrum voor iedereen met interesse in G-sport.

 

2407 likes op facebook voor G-sport provincie Antwerpen