Vroeger en nu

Hof van Leysen kwam er door het samenvoegen van de domeinen van de families Havoith en Leysen. De landhuizen werden afgebroken en er ontstond een park dat eind jaren zestig van de 20e eeuw door het Antwerpse provinciebestuur werd aangekocht.

Het parkje is een eeuwenoud restant van het Hof Ter Beke (14e eeuw).

In de 16e eeuw maakte het Hof van Leysen deel uit van 'De Lei', een verzameling eigendommen van Willem van de Werve, heer van Schilde en Markgraaf van het land van Ryen.

De talrijke dagelijkse bezoekers en de activiteiten georganiseerd door buurtbewoners in het park maken meteen duidelijk dat ook vandaag nog Hof van Leysen zijn rol als buurttuin met verve vervult.