Partner in bovenlokale samenwerking

Samen werken aan een uitgebouwd sportaanbod!

Net daarom bundelen gemeenten en sportpartners onder de coördinatie van de provincie hun krachten. Zo komen ze op het vlak van sportpromotie en sportopleidingen tot een zo breed mogelijk aanbod, voor iedereen toegankelijk. 

Provinciaal sportbeleid na 2017

Met het project ‘afslanking provinciale persoonsgebonden bevoegdheden sport’ verdwijnt de provinciale taakstelling sport vanaf 1 januari 2018. Eind 2017 zetten we een punt achter 39 jaar provinciaal sportbeleid. Vanaf dan wordt de dienstverlening grotendeels ondergebracht bij de Vlaamse overheid onder Sport Vlaanderen.

959 geïnteresseerden namen in 2016 deel aan ons eigen vormingsaanbod