Sportbeleid

Eind december 2013 keurde de provincie Antwerpen het sportbeleid voor de komende zes jaar goed. Het Autonoom Provinciebedrijf Sport (APB Sport) gaat er voor om elke inwoner uit de provincie aan te zetten om levenslang gezond te bewegen of te sporten. Een uitdagende doelstelling, maar een missie waar de provincie Antwerpen voluit wil voor gaan.

Conform het recente decreet op het lokale sportbeleid, focust de provincie voortaan op vijf bouwstenen: G-sport, het aanmoedigen van samenwerking tussen gemeenten, het sponsoren van bovenlokale sportevenementen, het ondersteunen van bovenlokale sportinfrastructuur en het faciliteren op het vlak van sport, natuur en ruimtelijke ordening.

Samen met de hele sportsector wil het APB Sport niet aan de zijlijn blijven staan. Integendeel, we willen iedereen kansen geven voor een duurzame en kwaliteitsvolle sporttoekomst, met een prioriteit naar mensen met een handicap. G-sport is meteen ook de rode draad doorheen ons beleid.

De Raad van Bestuur van het APB Sport komt maandelijks samen en bestaat uit een vertegenwoordiging van de provincieraad en drie deskundigen. We doen ook een beroep op verschillende adviesraden. Want: het APB Sport wil een goed uitgedacht sportbeleid neerzetten!

Meer weten over het APB Sport? Bekijk dan zeker het jaarrapport dat je kunt terugvinden onderaan deze pagina. In het jaarrapport neemt het APB Sport je mee naar de realisaties van 2016.