Ooievaars welkom in het Prinsenpark

publish date
01.03.2017

Op diverse plaatsen in Vlaanderen, o.a. het Zwin en Planckendael, zijn er al enkele decennia broedplaatsen voor ooievaars. Recent worden de vogels ook gespot in de omgeving van het Prinsenpark in Retie. Het domein plaatste vandaag een ooievaarsnest om de vogels aan te trekken. De omgeving is alvast ideaal geschikt voor de dieren, nu is het enkel nog wachten op het eerste broedpaar.

De ooievaarspopulatie in België is nog heel beperkt. Door de hoge sterfte van de jongen en zonder immigratie uit de buurlanden is er onvoldoende aangroei om een leefbare populatie in stand te houden.

Willen we een stijgende trend in het aantal broedparen en jongen behouden in Vlaanderen, dan moeten er meer nestgelegenheden komen. In de regio rond het Prinsenpark worden de laatste tijd regelmatig ooievaars gespot, reden genoeg voor het domein om een eigen ooievaarsnest te plaatsen.

Prinsenpark is een ideale thuisbasis voor ooievaars
Het ooievaarsnest in het Prinsenpark wordt op een ideale broedplek geplaatst: een open weidegebied met veel prooien en in de nabijheid van mensen.

Ook de timing is nu ideaal. Sommige ooievaars trekken in de herfst naar hun overwinteringsgebied in West-Afrika/Zuid-Europa en leggen zo elk najaar en voorjaar 5.000 km af. De trek start in de periode februari-maart, vanuit Afrika duurt de tocht naar Vlaanderen een 5-tal weken.
Andere ooievaars hebben zich aangepast aan een bestaan als standvogel en brengen de winter in België door.

Waarnemingen ooievaars rond Retie en Geel
Recent werden er heel wat ooievaars gespot in de regio Retie en Geel:
•    4/2 is er 1 ooievaar gezien boven het Prinsenpark
•    12/2 1 op Ten Aard (omgeving Hooibeekhoeve)
•    17-18/2 zaten er 4 in het Prinsenpark, dichtbij de nestlocatie
•    20/2 vlogen er 20 over Ten Aard

Nu is het afwachten tot het eerste broedpaar arriveert in het Prinsenpark. Ooievaars zijn trouw aan hun nestplaats en ook jonge ooievaars proberen zo dicht mogelijk bij hun geboorteplaats een stek te vinden. Als alles meezit zullen de ooievaars dus de volgende jaren de weg naar het domein vlot vinden.