Onthaalgebouw Prinsenpark

September 2019: het dak en de gevelbekleding worden geplaatst.  

 

 

Juni 2019: de buitenmuren zijn klaar. Binnen wordt de bekabeling voor de elektriciteit voorzien.

 

Maart 2019: het onthaalgebouw met de burelen, de garage en het magazijn krijgen vaste vorm. 

 

 

Oktober 2018: de muren van de onthaalruimte en burelen worden opgetrokken + start bouw garage

 

 

 

September 2018: de bodemplaat wordt gegoten. 

 

 

 

Augustus 2018: de fundering is in aanleg.

 

 

 

 

Mei 2018: het te bebouwen terrein wordt nu duidelijk zichtbaar. 

Maart en april 2018: de hondenweide werd kleiner gemaakt om de voorbereidende werken te kunnen starten. De beek werd verlegd. Door de natte weersomstandigheden werd de start aanzienlijk bemoeilijkt.