Word toegankelijk ondernemer

Grote behoefte, grote potentiële vraag

Voor heel wat mensen met een beperking of specifieke noden is reizen of een uitstapje maken niet zo evident. Het gaat over een grote groep! Zo heeft ongeveer 18% van de bevolking ouder dan 15 jaar een handicap. Bij mensen ouder dan 65 stijgt dit zelfs tot 36%.

Commerciële kansen voor je onderneming

Werken aan toegankelijkheid is een kwestie van ‘gelijke kansen’, van een warm hart voor mensen met een drempel, van gastvrijheid. En ook van commerciële kansen.
Je zaak ligt aan een toegankelijke autoroute die gepromoot wordt door Toerisme Provincie Antwerpen en je toeristische regio Scheldeland (een samenwerkingsverband tussen Toerisme Provincie Antwerpen en Toerisme Oost-Vlaanderen). Als je gaat voor toegankelijk ondernemen, biedt dit je een extra kans om jouw zaak sterker op de kaart te zetten. Als toegankelijk ondernemer langsheen een toegankelijk toeristisch traject kom je immers extra in de kijker in diverse communicatiekanalen en daar pluk je de vruchten van!

Sterke bekendmaking van toegankelijke routes in Scheldeland

Toerisme Provincie Antwerpen en je toeristische regio zal haar toegankelijke routes kwaliteitsvoller maken voor mensen met een drempel en zal ze intensief promoten.

Wat is een toegankelijk toeristische ondernemer?

Als toegankelijk toeristisch ondernemer zorg je ervoor dat minstens de ingang van je zaak en het sanitair toegankelijk is voor mensen met een drempel (in eerste instantie rolstoelgebruikers). Toerisme Scheldeland en Toerisme Provincie Antwerpen helpen je daarenboven te ontdekken welke verdere concrete en haalbare inspanningen jij kan leveren om de toegankelijkheid van jouw aanbod te vergroten. Dat kan ook gaan om minder zichtbare drempels, zoals bv. communicatie, begrijpen en begrepen worden.

Wat bieden we aan toegankelijke toeristische ondernemers?

 • Zichtbaarheid van je uitbating in de promotie (online en offline) van Toerisme Provincie Antwerpen en je toeristische regio Scheldeland over toegankelijke routes
 • Jouw zaak wordt gratis gescreend (ter waarde van 315 euro) op het vlak van toegankelijkheid
 • Als partner geniet je 30% korting op alle betalende folders, brochures, netwerkkaarten enz. die via Toerisme Provincie Antwerpen bij Mondikaarten te bestellen zijn over de regio Scheldeland
 • Als partner treed je toe tot een netwerk van toeristische ondernemers in de provincie Antwerpen, en ontvang je de sectorcommunicatie van Toerisme Provincie Antwerpen
 • Bekendmaking van je zaak op de website van Toegankelijk Vlaanderen
 • Gratis opleidingen

Wat mag je verwachten op het vlak van opleidingen?

 • Praktische tips en tricks omtrent het toegankelijker maken van jouw dienstverlening en/of accommodatie, aan de hand van zowel kleine als grote(re) inspanningen.
 • Toelichting van een aantal algemene principes zoals Universal Design en de toegankelijkheidsketen
 • De vuistregels van een klantvriendelijk onthaal voor mensen met een beperking
 • Concreet advies over het communiceren en promoten van jouw aangepast aanbod

Hoe word je een toegankelijk toeristische ondernemer?

 • Je werkt concreet aan toegankelijkheid door
 1. minstens ingang en sanitair toegankelijk voor rolstoelgebruikers te maken tegen 1 april 2022
 2. verder te werken aan toegankelijkheid (indien ingang en het sanitair reeds toegankelijk is) op het vlak van accommodatie, dienstverlening en/of promotie en communicatie.
 • Je laat je onderneming screenen op het vlak van toegankelijkheid
 • Je engageert je om de aangeboden opleidingen te volgen
 • Je bent bereid om mee te werken aan (promotionele of onderzoeksgerichte) acties van Toerisme Provincie Antwerpen en je toeristische regio Scheldeland
 • Je bent bereid toegankelijke routeproducten en eventuele andere toeristische informatie aan te bieden in je zaak
 • Je verklaart je vóór 30 september 2021 akkoord met het gevraagde engagement via deze link.