Lokaal draagvlak voor toerisme in Scheldeland

publish date
26.02.2021

Toerisme in Scheldeland kent een stevig lokaal draagvlak: 70% van de inwoners van Aalst, Berlare, Bornem, Denderleeuw, Dendermonde, Puurs-Sint-Amands en Willebroek steunen toerisme. Een bewonersstudie toont een rechtstreeks verband tussen aanbod en attitude.

De studie van Toerisme Vlaanderen - in samenwerking met KU Leuven, Toerisme Scheldeland, Rivierpark Scheldevallei en zeven gemeenten - vond plaats eind 2020. Bijna 2100 respondenten namen er aan deel.

Enkele opvallende resultaten:

  • Zeven op tien inwoners steunen toerisme.
  • 56% meent dat toeristische ontwikkelingen de gemeente ten goede komen.
  • Volgens 47% leiden die zelfs tot een betere levenskwaliteit.
  • Slechts één op tien ervaart overlast door toerisme.

Aanbod bepaalt attitude

Voornaamste conclusie van de bewonersstudie? Hoe beter het toeristisch aanbod en de bijbehorende bezoek- en overnachtingscijfers van de gemeente, hoe groter de lokale steun.
Nieuwe initiatieven in o.a. Willebroek en Denderleeuw, gemeenten met een beperkter toeristisch aanbod, zullen het draagvlak ongetwijfeld stimuleren.