Lokaal draagvlak voor toerisme in Scheldeland

publish date
26.02.2021

Toerisme in Scheldeland kent een stevig lokaal draagvlak: 70% van de inwoners van Aalst, Berlare, Bornem, Denderleeuw, Dendermonde, Puurs-Sint-Amands en Willebroek steunen toerisme. Een bewonersstudie toont een rechtstreeks verband tussen aanbod en attitude.

De studie van Toerisme Vlaanderen - in samenwerking met KU Leuven, Toerisme Scheldeland, Rivierpark Scheldevallei en zeven gemeenten - vond plaats eind 2020. Bijna 2100 respondenten namen er aan deel.

Enkele opvallende resultaten:

  • Zeven op tien inwoners steunen toerisme.
  • 56% meent dat toeristische ontwikkelingen de gemeente ten goede komen.
  • Volgens 47% leiden die zelfs tot een betere levenskwaliteit.
  • Slechts één op tien ervaart overlast door toerisme.

Aanbod bepaalt attitude

Voornaamste conclusie van de bewonersstudie? Hoe beter het toeristisch aanbod en de bijbehorende bezoek- en overnachtingscijfers van de gemeente, hoe groter de lokale steun.
Nieuwe initiatieven in o.a. Willebroek en Denderleeuw, gemeenten met een beperkter toeristisch aanbod, zullen het draagvlak ongetwijfeld stimuleren.

Volgende van de detaillijst