Subsidies toeristische projecten

3 dames zittend aan het water

Om de regio Kempen te promoten en aantrekkelijker te maken vinden we het belangrijk om onze regio te versterken. Het ontwikkelen van mooie Kempenbelevingen en -activiteiten kunnen we niet alleen. We weten dat we daarbij hulp en expertise nodig hebben. Hulp en expertise van de Kempense vakantiemakers, publieke en private. Om zo samen met TPA Regioteam Kempen projecten uit te denken, uit te werken en ook uit te voeren, zowel inhoudelijk als financieel.

Naast het versterken van de Kempen en het Kempengevoel; zorgen al deze initiatieven ervoor dat we de Kempen samen op de kaart zetten. Bij de realisatie van je Kempenproject kun je beroep doen op financiële steun van TPA Regioteam Kempen.

Voorwaarden voor subsidie

  • je initiatief kadert binnen de krijtlijnen van het strategisch plan voor toerisme Kempen 2020-2025.
  • je initiatief helpt mee de ambities van dat strategisch plan uit te voeren.
  • je hebt je dossier afgestemd met de regiowerking Kempen.
  • regiowerking Kempen volgt jouw dossier mee op.

Je leest alle details in het subsidiereglement hieronder.


De periode waarin je een projectidee kan indienen loopt tot 15 april 2021. Nadien ontvang je feedback van een regiowerker.