Levenslijn 2021

Bovendien helpen Vlaanderen en de provincie Antwerpen je bij de financiering. Het Vlaams stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen in het kader van het coronavirus omvat een budget van 30 miljoen euro.

Daarbovenop trekt de provincie Antwerpen 250.000 euro uit om het herstel van de toeristische sector te ondersteunen.

Toerisme Provincie organiseerde op 25 februari een webinar om het stimulusprogramma toe te lichten. (Her)bekijk je dit webinar graag?

Vlaams Stimulusprogramma

Voor wie?

Toeristisch logies, jeugdverblijven, hostels en toeristische attracties

Waarvoor?

Investeringen in het kader van

 • gezondheidsmaatregelen
 • ecologische duurzaamheid
 • digitalisering
 • professionalisering

Hoeveel?

 • 75% prefinanciering in de vorm van een renteloze lening (terug te betalen binnen vijf jaar) en 25% subsidie*
 • min. 5000 en max. 200.000 euro (excl. btw) per dossier

*60% en 40% voor jeugdverblijven, hostels en netwerkpartners Iedereen Verdient Vakantie

Provinciale toeristische levenslijn

Aansluitend legt de provincie Antwerpen extra accenten.

Geïnspireerd door de missie en visie van Toerisme Provincie Antwerpen wil ze vooral uitbaters van kleinschalig logies in haar bestemmingen Kempen en Scheldeland stimuleren om in te zetten op duurzaamheid en digitalisering.

Voor wie?

 • toeristisch logies op 1 maart 2021 aangemeld volgens het Vlaamse Logiesdecreet en jeugdverblijf op 1 maart 2021 erkend volgens het Toerisme voor Allen-decreet
 • individueel boekbaar mits voorleggen verklaring op eer (niet enkel groepen)
 • kleinschalig 

* hotels en hostels: uitbatingen met max. 30 kamers

* B&B’s: per definitie max. 15 kamers en max. 32 personen

* vakantiewoningen: tot max. 8 verhuureenheden en max. 32 personen 

* andere kamergebonden logiesvormen: tot max. 8 verhuureenheden of max. 32 personen 

* terreingerelateerde logies: tot max. 300 verblijfplaatsen

 • met focus op logies uit Kempen en (Antwerps) Scheldeland 
 • ondernemingen die participeren aan het logiesnetwerk Vlaanderen Vakantieland op het moment van toekenning van de provinciale subsidies om zo betrokken te zijn bij het merk Vlaanderen Vakantieland

Waarvoor?

Investeringen in het kader van:

 • gezondheidsmaatregelen;
 • ecologische duurzaamheid;
 • digitalisering;
 • professionalisering.

Inhoudelijk wil provincie Antwerpen logiesuitbaters vooral stimuleren om mee te werken aan strategische doelstellingen inzake ecologische duurzaamheid en digitalisering en opteert voor een specifieke investering in:

 • ecologische duurzaamheid: traject voor het behalen van het Green Key-label 
 • digitalisering: online boekbaar zijn op website logereninvlaanderenvakantieland.be

Hoeveel?

 • toeristisch logies: 75% prefinanciering in de vorm van een renteloze lening (terug te betalen binnen vijf jaar) en 25% subsidie; jeugdverblijven, hostels en netwerkpartners Iedereen Verdient Vakantie: 60% prefinanciering en 40% subsidie
 • Min. 5000 en max. van 20.000 euro (excl. btw) per dossier

Ontvankelijkheidsvoorwaarden

Alle dossiers worden afgetoetst aan volgende ontvankelijkheidsvoorwaarden:

 • de steunaanvrager heeft de vereiste rechtsvorm (zie 2.1. handleiding Toerisme Vlaanderen);
 • de steunaanvrager behoort tot de vereiste categorie (kleinschalig (individueel boekbaar) toeristisch logies of jeugdverblijf met focus op ligging in Kempen of (Antwerps) Scheldeland en participerend aan Logiesnetwerk Vlaanderen Vakantieland);
 • de minimale projectkost (zie 2.2.1. handleiding Toerisme Vlaanderen)
 • de som van de verkregen steun sinds 13 maart 2020 is samen met de gevraagde steun lager dan 1 800 000 euro (zie 2.2.1. handleiding Toerisme Vlaanderen)
 • de steunaanvrager mag niet onder dominerende invloed van een overheid zijn (zie 2.1. handleiding Toerisme Vlaanderen);
 • de steunaanvrager mag geen ingebrekestelling of juridische procedures hebben lopen die de realisatie van het project in de weg kunnen staan;
 • de steunaanvrager mag geen onderneming in moeilijkheden zijn als vermeld in de Tijdelijke kaderregeling ec.europa.eu/.

Deze laatste 3 voorwaarden dienen in het aanvraagformulier op eer te worden verklaard.

Beoordelingscriteria

De ingediende projecten worden beoordeeld aan de hand van volgende beoordelingscriteria op een totaal van 70 punten:

1) De mate waarin zij bijdragen tot één of meerdere van de maatregelen en doelstellingen van dit programma (gezondheidsmaatregelen, ecologische duurzaamheid, digitalisering, professionalisering): (20 punten)

Waarbij het behalen van het Green Key-label en de daaraan verbonden duurzaamheidsmaatregelen die inzetten op het verlagen van de vaste energiekosten van de ondernemer of die bijdragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen en het verkleinen van de ecologische voetafdruk worden gequoteerd op 7,5 punten.

Komen in aanmerking: investeringen in o.a. energiebesparende maatregelen, in overschakeling naar of het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, in waterbesparende maatregelen, in hergebruik van afvalwater, in investeringen om de afvalstroom te optimaliseren of te beperken en de kosten voor de screening (audits) door GoodPlanet

Waarbij investeringen die inzetten op het duurzaam herpositioneren van de onderneming op vlak van digitalisering en op het digitaal in de markt zetten van het toeristisch product met als doel online boekbaar te zijn op de website van Logeren in Vlaanderen Vakantieland gequoteerd worden op 7,5 punten.

Komen in aanmerking: investeringen zoals digitalisering van het boekings- of reservatiesysteem, automatiseren en digitaliseren van de check-in van de klant; digitalisering van de communicatie en promotie naar de klant.

De overige maatregelen (gezondheidsmaatregelen en professionalisering) worden samen gequoteerd op 5 punten waarbij een geïntegreerde aanpak van alle maatregelen beter scoort dan louter inzetten op één maatregel.

2) de meerwaarde voor de Reizen naar Morgen-filosofie (10 punten): zie handleiding Toerisme Vlaanderen

3) De financiële draagkracht (30 punten): zie handleiding Toerisme Vlaanderen

4) De haalbaarheid van het project (10 punten): zie handleiding Toerisme Vlaanderen

De steunaanvragen worden gerangschikt volgens de behaalde score.

Procedure

 • 1 t/m 31 maart 2021: periode indiening aanvraag
 • april t/m juni 2021: beoordeling dossiers door Toerisme Vlaanderen en Toerisme Provincie Antwerpen
 • vanaf 1 juli 2021: bekendmaking goedkeuring/weigering dossiers
 • binnen 30 dagen na goedkeuring: uitbetaling toegekende steun in één schijf
 • 1 juli 2022: uiterlijke realisatiedatum
 • 2024-2026: terugbetaling lening

Dien je steunaanvraag in

Lees alle details over het Vlaams Stimulusprogramma in de handleiding en vul ten laatste op 31 maart het digitale aanvraagformulier in.

Twijfel je of je aan de voorwaarden voor de provinciale subsidies voldoet, contacteer Martine Vinck

martine.vinck@provincieantwerpen.be

T 03 240 63 63