'Klaar voor een nieuw klimaat?!'

We weten het intussen allemaal: de massale uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen zorgen ervoor dat de aarde opwarmt en onze leefomgeving onder druk komt te staan. Wereldwijd zijn talrijke klimaatacties nodig om de milieu-impact drastisch te verminderen. Tijdens deze netwerkdag kom je te weten hoe jij met je klas of groep ook je steentje kan bijdragen. 

Datum
  • donderdag 28 februari 2019 van 09 uur tot 16.15 uur
Uiterste inschrijfdatum
donderdag 31 januari 2019

Tijdens de verschillende presentaties en workshops ontdek je talrijke nieuwe invalshoeken en speelse, interactieve manieren om zelf mee aan de slag te gaan. Je kiest zelf aan welke workshops je deelneemt en in welke thema’s je je verder wil verdiepen. Tussendoor kan je contacten leggen met collega’s uit het ruime werkveld. Het voorlopige programma kan je bekijken op de website van de NME/EDO-netwerkdag.

 

Doelgroep

Iedereen die met kinderen, jongeren en volwassenen werkt rond natuur- en milieueducatie of educatie voor duurzame ontwikkeling.
Tijdens deze editie zal er extra aandacht gaan naar het aanbod voor leerlingen uit het lager en secundair onderwijs.

Locatie

Deze netwerkdag gaat door in het vernieuwde educatief centrum van Hooibeekhoeve in Geel.
Op het einde van de dag kan je ook kennis maken met hun educatieve werking en een bezoek kunnen brengen aan hun praktijkbedrijf voor melkvee en voedergewassen.

Inschrijvingen

DE INSCHRIJVINGEN ZIJN AFGESLOTEN

 

Volgende