Stiltepad Hingene

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

Stiltegebied Bornem

gemeente
Bornem

vertrek en parking
Gemeenschapshuis Edmond Vleminckxstraat 73, 2880 Hingene-Bornem

traject en afstand
12 – 8 – 11 – 10 – 15 – 19 – 16 – 11 – 8 – 12 (6 km)

wandelnetwerk
In het land van Stille Waters

bewegwijzering
rechthoekige, rood-witte borden met knooppuntnummers

wandelaars Bornem
kant Antwerpen

landschap
open, landelijk en waterrijk (slikken, schorren, donken en wielen)

ondergrond
ca. 40% onverhard
enkel bij droog weer toegankelijk voor buggy’s

horeca
diverse horecazaken in het centrum van Hingene
Stevige honger?
Halverwege ligt restaurant De Groenendijk,
Nattenhaasdonkstraat 20 in Wintam,
bekend om zijn palingbereidingen
gesloten op woensdag en donderdag
talrijke zitbanken onderweg

Stilteopdracht Hingeneextra

Met behulp van de opdrachtjes in de brochure ‘Wandelen in het stiltegebied’ beleef je deze wandeling nóg intenser.

Vanaf 25 mei loopt in Kasteel d’Ursel - vlak bij het startpunt - de expo ‘The Beauty of the Beast’;
bezoekinfo op www.kasteeldursel.be

 

 

 

Kasteel d'Ursel