Stiltewandeling

Meer weten over Landschap De Liereman? Surf naar www.deliereman.be
Extra wandeltips en toeristische info op www.toerismeoud-turnhout.be  en www.kempen.be.

Oud Turnhout_Liereman

gemeente
Oud-Turnhout

vertrek en parking
Bezoekerscentrum Landschap De Liereman,
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout

traject/afstand
35 - 36 - 37 - 55 - 53 - 54 - 41 - 31 - 42 - 50 - 46 - 45 - 44 - 43 - 32 - 18 - 19 - 38 - 37 - 36 - 35 (13,8 km)
35 - 36 - 37 - 55 - 53 - 54 - 41 - 31 - 42 - 44 - 43 - 32 - 18 - 19 - 38 - 37 - 36 - 35 (12 km)

Oud Turnhout_Liereman

wandelnetwerk
Kempens Landgoed

bewegwijzering
rechthoekige rood-witte borden met nummers

landschap
hooilandjes, houtkanten, dreven, echelkuilen, broekbos, natte heide, vennen, naaldbos, weilanden, kanaal, veengebied, kruidenrijke schraalgraslanden, eiken-berkenbos en gagelstruweel

ondergrond
vooral zandpaden en zandwegen
trek bij nat weer laarzen of waterdichte schoenen aan

Oud Turnhout_Liereman

horeca
Burcht Hertog Jan, De Laks 8 (KP 45)
open woensdag t/m zondag (september t/m juni) en dagelijks open in juli en augustus
Bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43 (KP 35)
open maandag tot en met zaterdag 13-17 uur en zondag 11-18 uur

picknicktafels bij KP 43 en 45