In de voetsporen van Margareta

Extra wandeltips en toeristische info op www.visitmechelen.be.

wandelaars voor de gevel van Manufactuur De Wit

gemeente
Mechelen

vertrek en parking
De rode (hoofd)route start aan Visit Mechelen, Vleeshouwersstraat 6, 2800 Mechelen. De groene wandeling start in de Goswin de Stassartstraat, de blauwe wandeling aan de Zoutwerf.
randparking of ondergrondse parking Kathedraal of Grote Markt (details op www.mechelen.be/parkeren)

traject/afstand
6,4 km of drie wandellussen van 2,5 km, 1,5 km en 2,4 km

wandelaars op brug over Dijle

bewegwijzering
niet bewegwijzerd; gedetailleerde kaartjes en beschrijving in brochure ‘In de voetsporen van Margareta’

landschap
erfgoed, water en groen in historische binnenstad

ondergrond
overwegend verhard

mensen op Hoogbrug

horeca
heel wat horecazaken op o.a. Grote Markt, IJzerenleen en Vismarkt
picknickplekken in Rik Wouterstuin, Kruidtuin, Sinte-Mettetuin, Tuin van Oh!, tuin van het Museum Hof van Busleyden en Aartsbisschoppelijk Paleis

De bijbehorende brochure ‘In de voetsporen van Margareta’ (75 pagina’s) bevat historische info, foto’s, weetjes en extra tips. Te koop voor 3,50 euro bij Visit Mechelen. Open: maandag t/m vrijdag 10-17 uur, zaterdag 10-16 uur en zondag 12.30-16 uur (april t/m oktober); maandag t/m zaterdag 10-16 uur en zondag 12.30-16 uur (november t/m maart)