Doortrekkersterreinen in de provincie

Doortrekkersterrein: wat en voor wie?

Honderden families van woonwagenbewoners - Belgische voyageurs, Roms, woonwagenbewoners uit onder andere Frankrijk, Engeland en Nederland - trekken jaarlijks in Vlaanderen rond met hun woonwagen. Ze kunnen terecht op doortrekkersterreinen in Asse, Beersel, Gent en Kortrijk. Die terreinen zijn bedoeld en ingericht om tijdelijk woonwagens te plaatsen. Op die terreinen is er slechts ruimte voor 70 standplaatsen, terwijl er nood is aan veel meer plaatsen. Vlaanderen moedigt de provincies, steden en gemeenten aan om bijkomende doortrekkersterreinen te realiseren. Hierdoor hoeven rondtrekkende woonwagengezinnen niet meer te gaan staan op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn en wordt overlast vermeden.

Waarom op deze locatie?

Het terrein langs de Vosselaarseweg dat grenst aan de bestaande carpoolparking en Het GielsBos in Lille blijkt een geschikte locatie. Zowel de goede bereikbaarheid langs de E34, de ligging in gebied bestemd voor openbaar nut, en de nabijheid van dorpskernen en een stad zijn optimaal voor de inrichting van een doortrekkersterrein.

Wat is de planning?

De Vlaamse overheid financiert 100% van de aanleg en inrichting. Er worden 25 standplaatsen voorzien, wat goed is voor het beheer. De provincie waakt samen met de betrokken gemeenten over de goede inrichting van het terrein, het beheer en toezicht op het terrein, alsook de ordehandhaving rond het terrein. De ervaringen die opgedaan werden bij de inrichting, regelgeving en beheer van de bestaande doortrekkersterreinen worden meegenomen. De provincie stelt een terreintoezichter aan die instaat voor de registratie van de woonwagenbewoners en het naleven van de regels. 

In december 2017 vraagt de provincie een stedenbouwkundige vergunning aan. Deze procedure omvat onder andere een openbaar onderzoek. De werken zelf gaan begin 2019 van start. We hopen het terrein in het najaar van 2019 te openen.

Ontwerp

Het terrein is opgedeeld in een woonzone voor de doortrekkers en een onthaal/ontmoetingszone. In de ontmoetingszone bevindt zich het dienstgebouw met een toezichterslokaal, polyvalent lokaal, nutsvoorzieningen, beschutting voor afvalcontainers… Er is ook een open ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten of kinderen kunnen spelen. Deze zone is publiek toegankelijk.

De woonzone beschikt over 25 standplaatsen, die opgedeeld zijn in 5 clusters. Er zijn individuele aansluitingen voor elektriciteit en water. Per cluster worden toiletten en een douche voorzien.
Het terrein wordt langs drie kanten begrensd door een verhoogde, groene berm en omheining. Aan de voorzijde wordt het terrein afgebakend door een brede gracht en bomen.

Nieuwe buurtinfovergadering op 14/11

Begin 2016 informeerden we buurtbewoners over de aanleg van een doortrekkersterrein langs de Vosselaarseweg in Lille, grenzend aan de bestaande carpoolparking. Families van rondtrekkende woonwagenbewoners kunnen er voor korte periodes van 2 tot 3 weken terecht. Door de realisatie van dit terrein hoeven rondtrekkende woonwagengezinnen niet meer te staan op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn. De provincie legt dit terrein aan op vraag en met steun van de Vlaamse overheid en in nauw overleg met de betrokken gemeentebesturen en Het GielsBos.
Het ontwerpteam stelde begin 2017 de plannen voor. Het terrein in Lille zal 25 standplaatsen tellen. Naast de standplaatsen en wegenis, wordt er ook stromend water, elektriciteit, sanitair, een toezichterslokaal en open ruimte voorzien.
We zijn weer enkele maanden verder. Tijd voor een update. We nodigen buurtbewoners uit op de infoavond op dinsdag 14 november om 19.30 uur in het ontmoetingscentrum van Het GielsBos, Vosselaarseweg 1 in Gierle (Lille).

Meer informatie? 

doortrekkersterrein@provincieantwerpen.be - 0478 26 98 82.
Je vindt ook meer informatie via 'de veelgestelde vragen'.
Schrijf je in op onze nieuwsbrief via mail naar doortrekkersterrein@provincieantwerpen.be.

 

70 Aantal standplaatsen voor rondtrekkende woonwagenbewoners in Vlaanderen