EFRO-project duurzame glasbouwclusters

Op 22 juni 2011 werd het EFRO-project (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) met als titel ‘Duurzame glastuinbouwclusters’ goedgekeurd. Dit project wordt gecoördineerd door de dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid. Het project startte officieel op 1 oktober 2011. Het werkgebied van het project is de macrozone Hoogstraten en de macrozone Sint-Katelijne-Waver. Samen met de vijf partners, POM Antwerpen, Boerenbond, PMV nv, IOK en Igemo, zoekt DLP naar haalbare instrumenten om de glastuinbouwsector te ondersteunen.

Binnen de macrozones wordt actief gezocht naar mogelijkheden om de bestaande glastuinbouwers meer kansen te geven om hun bedrijf rendabel te houden of te maken. Daarnaast Zo wordt er gestreefd naar een vernieuwing van de glasopstand in evenwicht met de andere actoren in het agrarische gebied. In het project onderzoeken de provincie en haar partners ook of clustering van serrebedrijven haalbaar is en op welke manier dat het beste wordt aangepakt.

Om alle opgedane kennis in het project te verspreiden naar andere glastuinbouwprojecten en de reeds bestaande kennis in en buiten Vlaanderen te gebruiken in ons project, zal de Vlaamse overheid regelmatig een kennisoverleg organiseren. Het project is gestart op 1 oktober 2011 en loopt 2 jaar en is beëindigd op 30 september 2014 . In het totaal is was er een budget beschikbaar van 769 800,68 euro, waarvan 40% gefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), ongeveer 45% door het Hermesfonds (Vlaamse minister van Economie), ongeveer 10% door de provincie Antwerpen en ongeveer 5% wordt bijgedragen door de projectpartners.

Klik door op onderstaande pagina's en kom meer te weten over dit EFO-project.