Overzicht toekomstige mededelingen

publish date
18.05.2017
Publicaties

86: Uitkomst in de stal
Eén dag nadat de kuikens uit hun ei breken, verhuizen ze van de broeierij naar de pluimveehouder. Maar wat gebeurt er als we de eieren rechtstreeks in de stal leggen? Verwacht wordt dat deze kuikens minder stress ervaren, en hierdoor beter ontwikkelen. Dit omdat ze meteen eten en drinken ter beschikking hebben en niet langer vervoerd worden. Dat is natuurlijk interessant met het oog op het dierenwelzijn. Maar is dit in de praktijk ook het geval? Is deze aanpak ook rendabel voor de pluimveehouder? En hoe zit het met de arbeidsomstandigheden en de energiefactuur?
Ine Kempen schrijft het voor je uit in onze mededeling over de uitkomst in de stal, verwacht eind augustus 2017.
Dit onderzoek wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid en verloopt in samenwerking met de Universiteit van Wageningen.

87: Voerproef
Kris De Baere stelt de resultaten van de voerproef voor in zijn nieuwe mededeling, verwacht eind augustus 2017.

88: Legcyclus verlengen
Tijdens de vorige leghennenronde op het Proefbedrijf lieten we een voerproef en een lichtproef uitvoeren in het kader van een doctoraatsproject dat we samen met het ILVO hadden lopen. Deze focuste op het belang van voer en management in een verlengde legcylus.
Door genetische vooruitgang komen we dichter bij een legronde tot 100 weken leeftijd (zonder te ruien). Maar aansluitend bij deze genetische vooruitgang, is er mogelijks een nieuwe aanpak vereist in leghennenvoeding.
Anikó Molnár vat de resultaten van haar doctoraatsonderzoek samen in een nieuwe mededeling, verwacht eind september 2017.

89: Warmtecamera
De winterperiode is het ideale moment om met een infraroodcamera een warmtebeeld van de stal te maken.
Warmteverliezen en koudebruggen kunnen eenvoudig wordenopgespoord en goedkoop verholpen worden. Een eenvoudige manier om energie te besparen en stookkosten te verminderen. Zo’n onderzoek naar warmteverliezen is dus voor ieder bedrijf de moeite waard.
Sofie Cardinaels verzamelt gegevens van enkele screenings in een nieuwe mededeling, verwacht eind oktober 2017.

90: Rode vogelmijt
Bij de behandeling van een besmetting met rode vogelmijt, lopen pluimveehouders tegen een aantal moeilijkheden aan. Strenge wettelijke beperkingen, risico op residu, en opbouw van resistentie beperken de beschikbare middelen. Toch moet er iets aan gedaan worden, zowel voor het dierenwelzijn en -gezondheid als de arbeidsomstandigheden.
Nathalie Sleeckx overloopt het onderzoek in het door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu gefinancierde project “Potentiële bestrijdingsmethoden van Dermanyssus gallinae bij pluimvee in de praktijk” in haar nieuwe mededeling, verwacht eind december 2017.

Deze mededelingen sturen we je toe zodra ze gepubliceerd zijn.
Je kunt ze dan ook downloaden op onze website.

Volgende