Documentatie­centrum Atlas

Bij docAtlas kun je tijdens de openingsuren zonder afspraak het aanbod aan boeken, leermiddelen en spelmateriaal verkennen en uitlenen. Je krijgt daarbij hulp en advies van de medewerkers.

19 105 passanten langs de inkomdeur van docAtlas in 2015
35 949 ontleningen werden er geregistreerd in 2015
40 268 materialen in de catalogus van docAtlas
2614 klanten leenden in 2015 minstens één keer materialen