Bibcollectie

Nederlands voor anderstaligen

Als je als leerkracht of vrijwillig lesgever met anderstaligen werkt, ben je ongetwijfeld voortdurend op zoek naar inspiratie, nieuwe werkvormen en gevarieerd lesmateriaal. DocAtlas heeft leermiddelen en boeken om de taalvaardigheid te verbeteren van kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen.

Je vindt in deze collectie onder meer:

 • algemene lesmethodes
 • prent- en spelmateriaal
 • oefenmateriaal voor elke vaardigheid (spreken, luisteren, schrijven, lezen)
 • leesboeken in duidelijke taal
 • zelfstudiemethodes voor anderstalige volwassenen
 • boeken en tijdschriften over NT2-didactiek
Icoon wereldburgerschapseducatie

Wereldburgerschap

In deze collectie vind je educatief materiaal en informatie voor het ontwikkelen van de kennis, vaardigheden, waarden en attitudes die kinderen, jongeren en volwassenen nodig hebben om bij te dragen aan een meer inclusieve, rechtvaardige en vreedzame wereld.

De collectie is ingedeeld in de rubrieken:

 • burgerschap
 • mensenrechten
 • vrede en conflicten
 • media
 • diversiteit
 • landen en continenten
 • levensbeschouwingen
 • duurzame ontwikkeling, en 
 • sociale thema’s.

Een groot deel van de leermiddelen Wereldburgerschap van docAtlas maken deel uit van het project Kleur Bekennen.

Icoon welbevinden

Welbevinden

In deze collectie vind je educatief materiaal en informatie om het geestelijk, sociaal en lichamelijk welbevinden van leerlingen te bevorderen. Ook vind je hier materiaal terug rond de talent- en leerontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen. Per doelgroep (jonge kind, lagere schoolkind, 12+) is de collectie ingedeeld in volgende rubrieken:

 • sociaal-emotioneel
 • relaties en seksualiteit
 • gezond leven
 • gedrags- en ontwikkelingsstoornissen
 • ontwikkelen en leren

Opvoedingsondersteuning en ouderbetrokkenheid

Het materiaal voor opvoedingsondersteuning is bruikbaar als basis voor een gesprek of bijeenkomst met ouders. Hierbij kunnen de verschillende leeftijden, van baby tot puber, en verschillende opvoedingsthema’s aan bod komen. Thema’s zijn onder andere:

 • thuistaal en meertaligheid
 • ontwikkeling (taal, motoriek, sociaal-emotioneel)
 • omgaan met pubers
 • straffen en belonen
 • de schoolloopbaan van kinderen

Interculturaliteit en interculturalisering

In de Antwerpse vestiging van docAtlas vind je een veelzijdige collectie boeken die je kennis over etnisch-culturele diversiteit en de daaraan verbonden kansen en knelpunten verdiepen. Daarnaast zijn er ook materialen om diensten en organisaties te inspireren en ondersteunen bij interculturaliseringsprocessen.

Enkele thema's:

 • informatie over diversiteit in de samenleving
 • interculturele communicatie en competentie
 • gelijke kansen
 • racisme, discriminatie en beeldvorming
 • diversiteit in de gezondheidszorg
 • onderwijs