Aangepast vervoer

Het aanbod aangepast vervoer is vandaag nog erg versnipperd. Personen met een mobiliteitsprobleem weten vaak niet waar ze terecht kunnen. Daarom werkt de provincie Antwerpen samen met lokale besturen, vervoerders en andere partners om in verschillende gebieden binnen de provincie een aanbod aangepast vervoer te realiseren.

Hoe doen we dit?

  • We richten een Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer op: elke inwoner van onze provincie met een mobiliteitsbeperking kan bij deze centrale terecht voor basisinformatie of voor een advies op maat.
  • We stemmen de werking van de Diensten Aangepast Vervoer en andere vervoerders in verschillende regio’s op elkaar af en zorgen voor een betere samenwerking.
     
19.000 In 2015 werden meer dan 19.000 minder mobiele personen vervoerd