Diensten aangepast vervoer

In deze vervoersgebieden wordt er ook aangepast vervoer aangeboden door andere vervoersdiensten, zoals gemeentelijke en private handicars. Er is dus een groot, maar versnipperd aanbod aangepast vervoer in onze provincie. De provincie probeert om al deze initiatieven met elkaar in contact te brengen en samenwerking mogelijk te maken.

Vlaanderen zorgt  met het ‘compensatiedecreet’ van 21 december 2013 voor een financieel kader om een gebiedsdekkend aanbod aangepast vervoer te organiseren.

De Vlaamse financiering via het compensatiedecreet is ontoereikend om de kosten van zo'n vervoersdienst te dekken.
Daarom schuift de provincie een klaverbladfinancieringsmodel naar voor. Het uitgangspunt bij het klaverbladmodel is dat iedereen zijn steentje bijdraagt om het geheel te betalen:

  • Vlaanderen ondersteunt de vervoersdienst door de vervoerder te compenseren aan de hand van gereden (beladen) kilometers.
  • De provincie voert een impulsbeleid en biedt structurele ondersteuning bieden aan de vervoerders.
  • De gebruikers betalen hun rit.
  • De lokale besturen betalen een solidariteitsbijdrage.

In de vervoersgebieden Mechelen en Kempen konden we ondertussen elk bestuur overtuigen om mee te werken aan het provinciaal beleid. In het vervoersgebied Antwerpen hebben we overeenkomsten opgesteld met Zwijndrecht en het kanton Kontich (dus in totaal 9 gemeenten). In Brasschaat/Zoersel kregen we zes van de tien lokale besturen mee.

Engagementen lokale besturen aangepast vervoer