CO3-project

Wat is CO3?

CO3 staat voor cliëntcentrale organisatie met drie partners. Zoals de naam al doet vermoeden staat de cliënt, of beter gezegd het gezin, centraal. Het getal verwijst naar de drie partners: politie en justitie, de hulpverlenings- en zorgsector en de lokale besturen.

Door via een ketenmodel samen te werken, kunnen we de verschillende werkingen afstemmen in een gezamenlijk plan van aanpak. We besteden niet alleen aandacht aan de geweldsfeiten, maar ook de achterliggende problemen zoals middelenmisbruik, een precaire verblijfssituatie, stress, slechte woonomstandigheden… komen aan bod. We leggen onze focus vooral op beschermende factoren. Dat kan een steunfiguur zijn, een goede band met de kinderen, een zinvolle dagbesteding, inzicht in de noden van de kinderen… De sterkte van het gezin vormt ons uitgangspunt.

We starten door oplossingen te zoeken voor gezinssituaties die gekenmerkt worden door veelvuldig geweld, problemen op verschillende leefdomeinen (kleine huisvesting, schulden, alcoholmisbruik, vechtscheidingen), een moeilijke opstart van de hulpverlening of andere begeleiding en een zorgwekkende opvoedingssituatie voor de kinderen. Binnen elk gezin verzorgt één medewerker, de ‘casusregisseur’, de samenwerking tussen de verschillende organisaties.

Samen staan we sterk

Het CO3-project is een werk van vele partners. Het team bestaat uit gedetacheerde medewerkers van de lokale politiediensten van arrondissement Antwerpen, Parket Antwerpen, de drie Antwerpse Centra voor Algemeen Welzijnswerk, Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims, OCMW Antwerpen, Justitiehuis Antwerpen, stad Antwerpen en de Provincie Antwerpen.

Het operationele team wordt in verschillende taken versterkt door het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg VAGGA, het Agentschap Jongerenwelzijn, Integrale Jeugdhulp en het Centrum voor Integrale Gezinshulp De Stobbe.  

Evolutie naar een Family Justice Center

Vertegenwoordigers van justitie, de welzijnssector en diverse overheden hebben op 28/06 in Antwerpen hun handtekening gezet onder het charter van een Family Justice Center. Elk onderstrepen ze hiermee het belang van een Family Justice Center in de multidisciplinaire aanpak van intrafamiliaal of huiselijk geweld. In zo’n centrum worden complexe dossiers behandeld door een team van experten: medewerkers van justitie, politie, algemeen welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp.… Uniek is dat ze allemaal dezelfde werkplek delen waardoor slachtoffers (en daders) niet langer het gevoel hebben dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd en hun dossiers efficiënter kunnen worden opgevolgd.

Het concept van zo’n Family Justice Center komt overgewaaid uit de Verenigde Staten. In België werd het eerste Family Justice Center in Antwerpen opgericht in een nauwe samenwerking tussen de provincie Antwerpen, het stadsbestuur en het OCMW van Antwerpen.

Het Antwerpse voorbeeld wordt straks over heel Vlaanderen uitgerold als algemeen beleid. Ook de steden Hasselt en Genk hebben zich ondertussen al geëngageerd om werk te maken van een Family Justice Center en er zullen er nog meer volgen.

Het is niet de bedoeling dat slachtoffers of daders zelf naar het Family Justice Center stappen. Het is een plaats waarnaar de betrokkenen doorverwezen kunnen worden als meerdere diensten zich over hun dossier moeten buigen. Eén van de vele voordelen is dan bijvoorbeeld dat ze niet telkens hetzelfde intakegesprek moeten doorlopen. Wie te maken krijgt met intrafamiliaal geweld kan hiervoor terecht op het gratis nummer 1712.
 

CO3 in beeld

Meer weten over CO3? Deze filmpjes leggen je uit hoe onze werking in elkaar zit.

Is er in je gezin vaak ruzie? Vallen er soms klappen? Zie hier wat CO3 voor jou kan doen. 

Krijg je een melding van geweld binnen een gezin? Heb je hulp nodig? In de ketenaanpak van CO3 bekijken verschillende partners het dossier om zo een oplossing te vinden.

Hoe wordt deze ketenaanpak georganiseerd? In dit filmpje kom je het te weten.

Family Justice Center in Europa

Arabisch

Berbers

Engels

Frans

Duits