Sociaal kompas

Deel I

Deel I toont de indicatoren voor de 70 Antwerpse gemeenten in tabel en kaart, zo actueel mogelijk. We hebben die gegevens ook samengebracht op het niveau van de kleinstedelijke zorgregio's.

Deel II

Deel II kijkt hoe de indicatoren evolueerden in het recente verleden en, indien mogelijk, hoe de vooruitzichten zijn. Elk van de 70 Antwerpse gemeenten heeft haar eigen dossier met tijdreeksen in tabel en grafiek.

70 Het sociaal kompas geeft indicatoren voor de 70 gemeenten in onze provincie