Vrijwilligersverzekering

De provincie Antwerpen biedt sinds 1 juli 2007 een gratis verzekering voor vrijwilligerswerk aan, met middelen van de Nationale Loterij.

Volgens de wet die het statuut van de vrijwilliger regelt, worden organisaties die met vrijwilligers werken, aansprakelijk gesteld voor de schade die de vrijwilligers veroorzaken én worden ze tegelijkertijd verplicht om hiervoor een verzekering te nemen.

Deze aansprakelijkheidsregeling en verzekeringsplicht geldt enkel voor vrijwilligersorganisaties met rechtspersoonlijkheid (vzw’s en openbare besturen) en voor feitelijke verenigingen die deel uitmaken van een koepel (zoals een plaatselijke afdeling van de Chiro, Scouts, Gezinsbond, Willemsfonds, …) of die personeel tewerkstellen (zoals de vakbonden).

Vrijwilligers die actief zijn in een gewone feitelijke vereniging, los van een koepel, zonder personeel, blijven dus persoonlijk aansprakelijk. Daarom wil de provincie ook die vrijwilligers, en zo zijn er heel wat, een specifieke gratis vrijwilligersverzekering aanbieden, zodat ook zij beschermd zijn en niet het risico lopen op te draaien voor de financiële gevolgen van hun engagement.

NIEUWS: VRAAG JE VRIJWILLIGERSVERZEKERING TEN LAATSTE 8/11 AAN

Vanaf 1 januari 2018 kun je geen vrijwilligersverzekering meer aanvragen bij de provincie Antwerpen. De provincies zijn hiervoor niet langer bevoegd. Dat komt door een beslissing van de Vlaamse regering om de taken van de provincies in te krimpen. Concreet betekent dit dat de polis die de provincie Antwerpen had afgesloten bij Belfius Verzekeringen eindigt op 31 december 2017. Vanaf dan is de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor de vrijwilligersverzekering. Meer informatie daarover vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Opgelet ! Als je organisatie dit jaar nog een activiteit wil laten verzekeren en je hebt nog geen erkenning, moet je je aanvraag tot erkenning ten laatste op 8 november 2017 indienen bij de provincie Antwerpen. De administratieve procedure neemt immers een paar weken in beslag. Er kunnen ook géén vrijwilligersdagen meer worden overgezet naar volgend jaar.

Meer info? tina.theunis@provincieantwerpen.be of 03 240 56 30.

Wat houdt deze gratis verzekering in?

Deze polis dekt alle activiteiten die in de ruime betekenis als vrijwilligersactiviteiten kunnen beschouwd worden. Het gaat zowel om burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand als lichamelijke ongevallen. De polis dekt 100 vrijwilligersdagen per kalenderjaar en is vooral bedoeld voor occasionele en tijdelijke initiatieven, die meestal buiten de gewone wettelijke verzekering vallen. Eén vrijwilligersdag staat voor een verzekering van één vrijwilliger voor één dag.

Deze verzekering vervangt de jaarverzekering van de leden en vrijwilligers bij de vzw's en lokale afdelingen van een koepel niet, maar kan ingeschakeld worden bij activiteiten waar men sporadisch een beroep doet op extra vrijwilligers.

Overheidsinstellingen en aanverwante organisaties worden volgens het reglement van de Nationale Loterij uitgesloten van dit aanbod.

De organisaties kunnen op een eenvoudige manier tot maximum 100 gratis vrijwilligersdagen aanvragen bij de provincie.

2133 Dit is het aantal aanvragen dat we binnenkregen voor een vrijwilligersverzekering

Kalender

Nieuws