Publicaties

Ziezo! Handig boekje voor huurders

Mijn raam is kapot, mijn boiler maakt een raar geluid, het huis heeft dringend een verfbeurt nodig, … maar wie moet dit in orde maken én wie gaat dat betalen? Sociale huurders zitten vaak met vragen over de herstellingen en het onderhoud van hun woning. We hebben het antwoord op al deze vragen gebundeld in het handig boekje 'Ziezo'.

Je kunt deze publicatie downloaden of bestellen via het bestelformulier. We sturen ze dan op per post. Wanneer je meer dan 20 brochures bestelt op jaarbasis, betaal je 0,55 € per stuk. Vul dan zeker het ondernemingsnummer van je organisatie in. Grote bestellingen moet je ophalen in de boomgaardstraat 22, 2600 Berchem (4e verdieping). Verwittig op voorhand via e-mail naar samenleven@provincieantwerpen.be.

Woningdelen, een goed idee!

Samenhuizen vzw maakte in opdracht van de provincie Antwerpen een brochure over woningdelen voor lokale besturen. In de brochure vinden ze tips en informatie over hoe ze gemeenschappelijk wonen mogelijk kunnen maken binnen het huidige wetgevende kader.

Gemeenschapshuizen en woongroepen komen meer en meer voor. Het concept is populair bij jonge mensen om sociale en financiële redenen. Ook steeds meer alleenstaande ouders en senioren voelen zich aangetrokken tot het idee omdat dit meer ondersteuning en opvangmogelijkheden biedt. Kortom, het delen van huizen zit in de lift.

Helaas zijn er nog knelpunten die deze woonvorm bemoeilijken. Denk maar aan problemen in verband met inschrijvingen in de gemeente, vervangingsinkomens, fiscaliteit en premiestelsels die niet toegankelijk zijn voor bewoners van woongroepen. Zowel onze sociale, juridische als financiële wetgeving blijken regelmatig onverwachte (en ongewenste) gevolgen te hebben voor samenhuizers. Ook richtlijnen op vlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit staan samenhuizen soms in de weg.

Omwille van verschillende maatschappelijke trends is het zinvol om alternatieve woonvormen een plaats te geven naast het reguliere woonaanbod. Dit biedt kansen om meer mensen een betaalbare en kwalitatieve huisvesting te bieden en het bestaande woonpatrimonium beter te benutten. Met een subsidie van een kleine 30.000 euro maakte Samenhuizen vzw in opdracht van de provincie Antwerpen een studie met good practices. Op die manier willen ze lokale besturen inspireren en stimuleren om ermee aan de slag te gaan.

De meest recente versie van de studie kun je downloaden via deze website.

Focus op wonen

De publicaties Focus op wonen stellen objectieve cijfergegevens op een gebruiksvriendelijke manier ter beschikking van de gemeenten. De provincie maakte deze publicatie samen met de Onderzoeksgroep Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad (OASES) van de Universiteit Antwerpen.
Je kunt hier de laatste uitgave van Focus op Wonen downloaden (Nr. 6: Bouwen en wonen binnen Babylonische beleidscontouren).

Geïnteresseerd in de vorige publicaties van Focus op Wonen? Volgende nummers zijn nog beschikbaar:

  • Nr. 2: Analyse op basis van het Gemeentelijk Woondossier
  • Nr. 3: Menswaardig wonen voor ouderen in Vlaanderen
  • Nr. 4: Wonen en energie
  • Nr. 5: Lokaal woonbeleid in België

Vraag ze op via samenleven@provincieantwerpen.be.

Wegwijs in lokaal woonbeleid

Hoe geef je vorm aan een (inter)gemeentelijk woonbeleid? Het antwoord vind je in het ‘Draaiboek lokaal woonbeleid: een theoretische beschrijving van de methodiek en de randvoorwaarden om tot een goed lokaal beleid te komen’. Je kunt het draaiboek bestellen bij uitgeverij Politeia, Kolenmarkt 7, 1000 Brussel.

Maar theorie moet je ook kunnen omzetten in de praktijk. Daarom maakten we een ‘Handleiding lokaal woonbeleid’, waarvan al zes brochures verschenen. De brochures bevatten verschillende praktijkvoorbeelden. Je kunt ze hier downloaden (copyright: Ministerie van de Vlaamse gemeenschap - afdeling Woonbeleid).