Beleid en diensten

Als er één ding is dat de provincie Antwerpen kenmerkt, dan is het haar sterkte in verscheidenheid. En die verscheidenheid leidt tot nieuwe producten en bovenlokale oplossingen, zodat burgers, bedrijven, verenigingen en gemeenten zich ondersteund voelen, hun eigenheid behouden en zich kunnen ontplooien. Want de provincie Antwerpen biedt antwoorden op maat voor uitdagingen die de gemeentelijke bevoegdheden overstijgen of die te specialistisch zijn voor het beleid dat vanuit Vlaanderen wordt gevoerd.

Daarvoor wil ze de meest vanzelfsprekende partner zijn, zich duidelijk positioneren en herkenbaar zijn, duurzaam werken, en gewaardeerd worden als samenwerkende, open en lerende organisatie. De provincie Antwerpen anticipeert creatief en dynamisch op verschillende uitdagingen, houdt rekening met ieders eigenheid, creëert maatoplossingen en geeft impulsen vanuit haar expertise en positie die steden, gemeenten en regio’s ondersteunen.

Bijvoorbeeld als er waterlopen door verschillende gemeenten lopen en onderhouden moeten worden. Of bij de aanleg van fietsostrades en subsidiëring van fietsinfrastructuur. Maar ook op het vlak van onderwijs vult de provincie gaten in. Denk maar aan het PIVA of andere provinciale scholen. Daarnaast draagt ze bij tot een algemeen beleid voor milieuaangelegenheden. Of tot de ondersteuning van een aantal culturele instellingen, zoals de Warande, de Arenbergschouwburg, het ModeMuseum of het FotoMuseum
 

33% van het totale binnenlandse product in Vlaanderen komt van de provincie Antwerpen

In de kijker

In de kijker